Krakowski magistrat ogłosił nabór wniosków o dotacje na wymianę pieców węglowych na nowoczesne, proekologiczne rozwiązania grzewcze.

Regulamin oraz wzory wniosków dotyczące ubiegania się o dotację na wymianę pieców węglowych dostępne są na stronie www.bip.krakow.pl. Oznacza to, że mieszkańcy zainteresowani otrzymaniem dofinansowania mogą składać stosowne wnioski.

Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa został przyjęty przez Radę Miasta pod koniec ubiegłego roku.W tej edycji Programu będzie można się ubiegać nawet o 100 proc. dotację do wymiany pieca. Poszerzona została też lista kryteriów. W tym roku na Program Ograniczania Niskiej Emisji przeznaczono kwotę niemal 3 mln zł.

W obecnym stanie prawnym nie ma obowiązku wymiany pieców węglowych na inne rozwiązania grzewcze. Decyzję o zmianie rodzaju ogrzewania z węglowego na proekologiczne mogą podejmować wyłącznie właściciele nieruchomości.

Aby przyspieszyć likwidację starych pieców węglowych, Prezydent Krakowa postulował już w 2009 roku do Marszałka Województwa Małopolskiego, by Sejmik Województwa – zgodnie z posiadanymi kompetencjami – wprowadził zakaz ogrzewania węglem na terenie Krakowa. Ten sam postulat znajdzie się w przygotowywanym obecnie kolejnym wystąpieniu do władz wojewódzkich.

źródło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj