Przeterminowane leki uznane są za odpady niebezpieczne – nie wolno ich wyrzucać do zwykłych pojemników na śmieci. Zbiórka leków prowadzona jest w kilkudziesięciu krakowskich aptekach.

Zgodnie z obowiązującym prawem, przeterminowane leki to odpady niebezpieczne. Zbudowane z dużej liczby związków chemicznych, po terminie przydatności stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub nawet życia ludzi. Składniki leków to środki szkodliwe lub trucizny, które są niebezpieczne dla organizmu ludzkiego. Są też szkodliwe dla środowiska, ponieważ pomimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną. Związki zawarte w lekach są bardzo trwałe, przedostając się do wód lub gleb potrafią je skazić na dziesięciolecia. Część toksyn pochodzących z lekarstw, może biokumulować się w komórkach organizmów żywych, stanowiąc dla nich zagrożenie.

Dlatego przeterminowanych leków nie powinno wyrzucać się do zwykłych pojemników na śmieci. Nie wolno ich też wrzucać do toalety. Oczyszczalnie ścieków nie radzą sobie z takimi substancjami, a ich obecność w wodzie sprawia, że bakterie i wirusy uodparniają się na nie i do terapii potrzebne będą nowe leki lub większe ich dawki.

Przeterminowane leki zbierane są w specjalnych pojemnikach w aptekach, a następnie poddawane są termicznej utylizacji. W 2009 roku mieszkańcy przynieśli do aptek w sumie 11 tys. 755 kg przeterminowanych lekarstw. Zbiórka prowadzona była w 70 aptekach na terenie Krakowa. Rok wcześniej 7 tys. 503 kg odpadów zgromadzono w pojemnikach na terenie 46 aptek.  Najwięcej leków zebrano w aptekach: przy ul. Szczepańskiej 1, na os. Kazimierzowskim 30 i przy ul. Kalwaryjskiej 14.

Obecnie w zbiórce uczestniczy 90 aptek. Ich wykaz znajduje się na stronie www.ekocentrum.krakow.pl

źródło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj