16 października Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Stowarzyszenia „Zielona Mogiła” na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie środowiskowych uwarunkowań na realizację Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie.

Sąd w ustnym uzasadnieniu wyroku podkreślił, iż organy prowadzące postępowanie nie naruszyły prawa wydając decyzję administracyjną. Decyzja sądu poświadcza jednocześnie, że dokumentacja przygotowana przez Krakowski Holding Komunalny SA (miejska spółka, która odpowiada za realizację ekospalarni) opracowana została rzetelnie i prawidłowo.

– W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa z wykonawcą na realizację zakładu – zapowiada krakowski magistrat. Podmiotem, który wybuduje krakowską ekospalarnię będzie południowokoreański koncern POSCO Engineering & Construction Co., Ltd. Realizacja inwestycjipowinna się zakończyć w 1100 dni od podpisania umowy, a więc za około 3 lata.

Wydajność  spalarni przewidywana jest na 220 000 ton odpadów rocznie, uzyskiwanej na dwóch liniach technologicznych o wydajności 14,1 ton każda. Technologia spalania oparta będzie na palenisku rusztowym. Moc elektryczna zakładu wyniesie ok. 8 MW, a moc cieplna ok. 35 MW. Odpady po procesie spalania zostaną zagospodarowane w instalacji waloryzacji żużla. Do spalania będą kierowane tzw. resztkowe odpady komunalne z terenów objętych selektywną zbiórką.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj