We wrześniu br. rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące przyszłości tzw. Białych Mórz w Krakowie. Sprawa dotyczy blisko 35-hektarowego poprzemysłowego terenu, który zgodnie z wcześniej wyrażanymi oczekiwaniami mieszkańców miasta ma być wielkim zielonym ogólnodostępnym obszarem z elementami parku i infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Obecne konsultacje to inicjatywa prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

– Chcemy opracować nową koncepcję wykorzystania tego otwartego terenu jako miejsca zielonego z obszarami rekreacji, ścieżkami do biegania, trasami dla rolkarzy i elementami parkowymi. Dzięki tego rodzaju zmianom,  finalnie obszar będzie dostępny dla większej liczby krakowian – wyjaśnia Andrzej Kulig, zastępca prezydenta ds. polityki społecznej i komunalnej.

Krakowianie zdecydują o przyszłości

Ostateczny kierunek działań i sposób zagospodarowania tzw. Białych Mórz określą mieszkańcy w drodze konsultacji społecznych, które rozpoczną się już we wrześniu, a zakończą w listopadzie br. W ramach konsultacji organizowane będą spacery badawcze i prace warsztatowe z udziałem ekspertów.

– Pragniemy zaprosić do tego dzieła ekspertów z Uniwersytetu Rolniczego we Wrocławiu, którzy mogliby zaproponować całościową koncepcję zagospodarowania dla  tego obszaru przygotowaną w oparciu o postulaty mieszkańców naszego miasta – wyjaśnia zastępca prezydenta Krajowa Andrzej Kulig.

W ramach konsultacji zapanowano też dyżury ekspertów. Natomiast uwagi i opinie będzie można zgłaszać za pośrednictwem ankiet elektronicznych i papierowych. Szczegółowy harmonogram konsultacji władze miejskie Krakowa ogłoszą w późniejszym terminie.

Wielka przestrzeń spacerowa

Dodajmy, że zgodnie z zapisami planu miejscowego z 2012 r., Białe Morza to ogólnodostępny, otwarty teren zielony z elementami parku i infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

I – co ważne – już obecnie tereny Białych Mórz otwarte są dla mieszkańców. Dojście do nich możliwe jest od strony ul. Totus Tuus (prowadzącej do sanktuarium św. Jana Pawła II).

Funkcjonujące w obecnym kształcie tzw. małe Białe Morza to działka z dziką zieloną roślinnością o powierzchni ok. 18 ha.

– Dokumenty planistyczne precyzują, że teren ten ma być przeznaczony pod zieleń izolacyjną i urządzoną. My natomiast chcemy, aby te obszary zachowały swój naturalny charakter. W miejscu tym znajduje się też psi wybieg, z którego korzystają okoliczni mieszkańcy. I jest to kolejna przesłanka przemawiają za uregulowaniem wyglądu oraz użyteczności tego obszaru – mówi Kulig.

Miało być golfowe pole

Warto wiedzieć, że jednym z wcześniej rozważanych pomysłów na zagospodarowanie części tego terenu była budowa pola golfowego, a pozostała część tej działki miała służyć jako przestrzeń o charakterze rekreacyjno-sportowym.

W 2015 r., po przeprowadzeniu procedury przetargowej, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie zawarł umowę dzierżawy tego terenu na okres 30 lat z firmą Golf&Spa Resort. Na mocy umowy miało tam powstać pole golfowe i kompleks sportowo-rekreacyjny dla mieszkańców.

Dzierżawca regularnie opłacał czynsz, jednak z uwagi na niewywiązywanie się z zapisów umowy, a konkretnie za naruszenie harmonogramu realizacji prac przewidzianych do wykonania, umowę 24 listopada 2020 r. rozwiązano.

Dzierżawca nie przekazał wówczas terenu, w związku z czym Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie skierował sprawę do sądu. Ostatecznie, postępowanie komornicze i przejęcie przez miasto tego obszaru nastąpiło pod koniec 2021 r.

Czytaj więcej

Skomentuj