Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie włącza się do akcji Sprzątanie Świata. W sobotę, 15 września mieszkańcy będą mogli zwiedzić zarządzane przez tę spółkę instalacje działające w systemie gospodarki odpadami.

Chętni będą mogli zobaczyć Zespół Obiektów Ekologicznych Barycz przy ulicy Krzemienieckiej 40, a także nowoczesne instalacje zlokalizowane przy ulicy Nowohuckiej 1 i 1d. Zwiedzanie odbywać się będzie w godzinach 9.00. 11.00 13.00,  w zorganizowanych grupach z przewodnikiem.

Działający koło składowiska odpadów Zespół Obiektów Ekologicznych Barycz składa się z Sortowni Barycz – kompleksowego obiektu przeznaczonego do mechaniczno – ręcznej segregacji tzw. suchej frakcji odpadów komunalnych. Dostarczane do sortowni odpady są ważone oraz sortowane w kabinach. Odzyskiwane surowce wtórne przekazywane są do firm, zajmujących się recyklingiem.

Przy ulicy Krzemienieckiej działa też punkt gromadzenia odpadów wielkogabarytowych. Jest to miejsce, do którego mieszkańcy Krakowa mogą nieodpłatnie dostarczyć zalegające w domach odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

W ramach Zespołu Obiektów Ekologicznych Barycz działa również kontenerowa kompostownia odpadów zielonych. Materiał wsadowy stanowią odpady zielone pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodnicze oraz z placów i targowisk rozdrobnione i wymieszane w odpowiednich proporcjach.

Ważnym elementem kompleksu przy Krzemienieckiej jest też zespół bloków energetycznych przetwarzających pochodzący ze składowiska biogaz w energię elektryczną i cieplną. Cztery bloki energetyczne potrafią wytworzyć 1341 kilowatów energii elektrycznej na godzinę.

Do Zespołu Obiektów Ekologicznych Barycz można dojechać własnym samochodem (istnieje możliwość zaparkowania) lub autobusami linii 107.

Podczas Dnia Otwartego MPO (sobota, 15 września) będzie można też zwiedzić obiekty spółki znajdujące się przy ulicy Nowohuckiej. Działa tu zakład odpadów wielkogabarytowych, urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Trafiają tu odpady odbierane od mieszkańców Krakowa w ramach obowiązującego w mieście systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz te, przywożone bezpośrednio do punktów gromadzenia. Działająca w zakładzie linia do mechanicznego rozdrabniania odpadów przeznaczona jest do rozdrabniania mebli, drewna, tworzywa sztucznego, które po obróbce stanowią paliwo zastępcze dla cementowni. Istnieje też linia do ręcznego demontażu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Koło bazy MPO działa też popularna wśród mieszkańców Lamusownia, która powstała dzięki finansowaniu z Mechanizmu Norweskiego. Jest to miejsce, w którym każdy mieszkaniec Krakowa może oddać nieodpłatnie odpady problemowe, takie jak odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne (farby, lakiery, baterie, świetlówki itp.) gruz i opony, a także surowce wtórne (papier, szkło, tworzywa sztuczne).

Do bazy MPO przy ulicy Nowohuckiej 1 i 1d można dojechać autobusami (linie 163, 174, 178 – przystanek Nowohucka NŻ; 129,142 – przystanek Stella Sawickiego) i tramwajami (linie 1, 22, 14 – przystanek Nowohucka; 4, 5, 10, 15, 79 – przystanek Stella Sawickiego). Istnieje też możliwość dojazdu własnym samochodem i zaparkowania przed budynkiem MPO.

źródło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj