1 / 6

Krośnieński Holding Komunalny wybrał wykonawcę, który wybuduje w Krośnie blok energetyczny opalany paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. Umowa między Holdingiem a konsorcjum firm Instal Warszawa (lider) i Dalkia Wastenergy (partner) została podpisana 21 września 2021 r. w Krośnie.

Na budowę bloku energetycznego na pozostałości z sortowania odpadów komunalnych Krośnieński Holding Komunalny otrzymał w czerwcu br. ponad 111 mln zł dofinansowania z NFOŚiGW (50 mln zł w formie dotacji i 61,7 mln zł w formie preferencyjnej pożyczki – z możliwością jej częściowego umorzenia do 5 mln zł).

Odzysk energii dla 28 podkarpackich gmin 

Celem inwestycji jest wykorzystanie pozostałości po sortowaniu odpadów komunalnych do celów produkcji energii cieplnej na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej oraz energii elektrycznej na potrzeby własne półki oraz innych podmiotów miejskich. Skorzysta z niej 28 podkarpackich gmin, mających z Krosnem podpisane porozumienia o współpracy w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.

W pierwszym etapie projektu zmodernizowana i rozbudowana została część mechaniczna instalacji przetwarzania odpadów w Regionalnym Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie, powstała całkowicie nowa część biologiczna tej instalacji, a także wybudowany został nowoczesny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Całość inwestycji dopełnił zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń mobilnych, usprawniających pracę krośnieńskiej instalacji i obsługę okolicznych gmin w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Wartość zrealizowanych inwestycji to blisko 106 mln zł, z czego ok. 58 mln zł to dotacja z funduszy europejskich.

Budowa Bloku Energetycznego w Krośnie kosztować będzie ponad 135 mln zł i ma być zrealizowana do 2024 r. Instalacja powstanie na terenie Elektrociepłowni Krosno, ma spalać rocznie ok. 22 tys. ton odpadów oraz produkować w skojarzeniu energię cieplną (moc 6,4 MW) i energię elektryczną (1,6 MW). Będzie to obiekt nowoczesny, spełniający wszystkie normy środowiskowe i bezpieczny dla otoczenia.

– Cieszę się bardzo, że po wielu latach pracy nad kwestią termicznego wykorzystania pozostałości po sortowaniu odpadów w dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę z wykonawcą. Konsorcjum Instal Warszawa i Dalkia Wastenergy to doświadczone i wiarygodne podmioty. Szczególnie cenne jest doświadczenie Dalki Wastenergy w budowie podobnych, jak planowany w Krośnie, obiektów. Myślę, że te doświadczenia są dla nas gwarancją, że nasza inwestycja też zakończy się sukcesem – mówi Janusz Fic, prezes zarządu Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

Wykonawca został wybrany w postępowaniu przetargowym. Oferta złożona przez polsko-francuskie konsorcjum okazała się najkorzystniejszą i najlepiej spełniała wymogi określone w przetargu. Zadaniem wykonawcy będzie m.in.: zaprojektowanie bloku energetycznego i uzyskanie niezbędnych decyzji oraz pozwoleń, wykonanie wszystkich prac budowlanych, dostawczych i montażowych, jak również uruchomienie całej instalacji, uzyskanie decyzji na jej eksploatację, a także nadzór nad jej rozruchem i początkową pracą.

– Realizacja instalacji mającej na celu odzysk energii pochodzącej z odpadów w celu zapewnienia ciepła mieszkańcom przy minimalizacji zużycia wody i produkcji ścieków, a także zastosowanie przemysłowych rozwiązań ukierunkowanych na wysoką niezawodność systemu to zadanie idealne dla naszej firmy. Wspólnie z naszym partnerem technologicznym mamy zamiar w ciągu trzech lat zaprojektować i oddać do eksploatacji ten złożony obiekt, który zapewni kolejny krok w dekarbonizacji miasta Krosna – powiedział Andrzej Grygo, prezes Instal Warszawa.

– Cieszymy się, że nasze know-how i technologie przysłużą się realizacji inwestycji w Krośnie. Instalacja pozwoli na wykorzystanie lokalnych zasobów do produkcji energii bez węgla. To doskonały przykład inwestycji wpisującej się w zasady gospodarki o obiegu zamkniętym – dodał Stéphane Leterrier z PAPREC Energies.

Ciepło z odzysku

Budowa bloku energetycznego jest rozwiązaniem problemu z zagospodarowaniem pozostałości z sortowania odpadów komunalnych dla Krosna oraz dla 27 innych gmin, które w ramach porozumienia dostarczają odpady do krośnieńskiej instalacji przetwarzania odpadów. Według szacunków, po uruchomieniu bloku w 2024 r. ponad 50 proc. ciepła w miejskim systemie ciepłowniczym będzie pochodzić z termicznego przekształcenia pozostałości po sortowaniu odpadów komunalnych, a pozostała część z biomasy. Nie bez znaczenia jest fakt, że blok będzie produkował w skojarzeniu energię elektryczną, która będzie wykorzystywana na potrzeby Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego oraz jednostek miejskich.

– Budowa bloku energetycznego jest finalizacją systemu gospodarki o obiegu zamkniętym. Wykorzystanie potencjału odpadów i uniknięcie ich składowania, poprzez wykorzystanie jako paliwa w bloku energetycznym, jest działaniem perspektywicznym. Energia cieplna wytworzona w bezpieczny sposób w instalacji trafi do miejskiej sieci ciepłowniczej i będzie wykorzystywana do ogrzania wielu krośnieńskich bloków, instytucji i placówek – podkreślił prezydent Krosna Piotr Przytocki.

Czytaj więcej

Skomentuj