Pracujemy nad projektem ustawy mającej chronić odbiorców najbardziej wrażliwych na podwyżki cen prądu. Chcemy ograniczyć skalę ubóstwa energetycznego w Polsce – powiedział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

– Pracujemy nad tym, żeby dać gospodarstwom domowym realne narzędzia do obniżenia rachunków za energię – powiedział minister Kurtyka w rozmowie z Radiem Plus. – Główną rolę ma odgrywać ustawa, która ma zapewnić ochronę odbiorców najbardziej wrażliwych. Chcemy ograniczyć skalę ubóstwa energetycznego i skierować środki publiczne do tej grupy, która jest najbardziej narażona na podwyżki.

Zapowiadana przez M. Kurtykę ustawa ma być gotowa w połowie bieżącego roku i według jego słów, odpowiadać ma na potrzeby najbardziej wrażliwych odbiorców, zarówno pod kątem energii, jak i ciepła.

Kurtyka przypomniał, że Urząd Regulacji Energetycznej zatwierdza obecnie taryfy cen za energię na podstawie wniosków przedsiębiorstw energetycznych. Celem nowej ustawy ma być wprowadzenie jeszcze jednej taryfy, która mogłaby obejmować część odbiorców wybranych ze względu na obiektywne kryteria socjalne, np. niski dochód w gospodarstwie domowym.

Nowa ustawa będzie wymagała systemowych rozwiązań, gdyż ma ograniczać ryzyko ubóstwa energetycznego w sposób systemowy i promować odbiorców dążących do oszczędności energii. Kurtyka nie sprecyzował jednak, jakie kwoty będą przeznaczone na wsparcie osób najbardziej zagrożonych ubóstwem energetycznym. Obecnie liczba gospodarstw domowych nim zagrożonych w Polsce spada.

Jednocześnie, jak podkreślił szef resortu klimatu, w ramach polskiej legislacji nie ma jasno wyodrębnionego kryterium ubóstwa energetycznego i obecnie operuje się tym pojęciem w sytuacji, gdy na zapłatę rachunków za energię gospodarstwo przeznacza 10 proc. rozporządzalnych dochodów. Kryterium to jest różne w zależności od wielkości gospodarstwa i innych czynników, dlatego ustawa wymaga skrupulatnej, przemyślanej pracy.

Prosumenci zbiorowi i elektryczne auta

Trwają także prace nad uregulowaniem statusu prosumenta zbiorowego i możliwości rozliczania się przez niego w systemie. Prosument zbiorowy to np. mieszkańcy domów wielorodzinnych, chcący zainstalować na dachach nieruchomości panele fotowoltaiczne. W ramach obecnej legislacji mogą oni korzystać z wytwarzanej energii jedynie w częściach wspólnych budynku, takich jak korytarze czy windy, co sprawia, że inwestycja nie jest szczególnie opłacalna. Powstająca w ramach współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii ustawa o prosumencie zbiorowym ma rozwiązać ten problem i umożliwić szersze stosowanie wytwarzanej przez prosumentów energii.

Pytany o to, kiedy na polskie drogi wyjedzie milion polskich aut elektrycznych Kurtyka odpowiedział, że między 2022 a 2023 r. powinno dojść do przełamania cenowego, kiedy eksploatacja samochodów elektrycznych stanie się bardziej opłacalna od pojazdów spalinowych.

– Musimy się przygotować pod każdym względem, również przemysłowym – powiedział minister. – Największą bolączką polskiego przemysłu motoryzacyjnego, który jest bardzo innowacyjny, jest to, że za wyjątkiem kilku punktowych miejsc brakuje nam wartości dodanej, intelektualnej do tworzenia własnych rozwiązań. Innowacja w gospodarce przebiega nieliniowo i tak jak w przypadku fotowoltaiki wytworzenie pierwszego tysiąca megawatów zabrało Polsce kilka lat, to kolejny tysiąc został wyprodukowany w ciągu kilku miesięcy. Jeśli chodzi o samochody elektryczne, będzie podobnie.

Czytaj więcej

Skomentuj