Rada Miejska w Łapach podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych. Obligacje mają zastąpić kredyt, jaki zaplanowano na duże inwestycje z udziałem środków unijnych.

Podjęcie uchwały Rady Miejskiej to pierwszy etap w procesie emisji papierów dłużnych. Kolejnym krokiem będzie uzyskanie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku oraz wybór banku, który byłby organizatorem emisji.

W roku bieżącym planowana jest emisja 12.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000,- zł każda na łączną kwotę 12.000.000,- zł. Emisja obligacji będzie emisją niepubliczną, co oznacza, iż będzie skierowana do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób. Celem emisji obligacji będzie sfinansowanie deficytu i zaplanowanych rozchodów budżetu gminy w roku 2010 (obligacje w taki samym stopniu wliczane są do poziomu zadłużenia gminy, jak kredyt, a ten w budżecie z powodu emisji obligacji się nie zmienia), ze szczególnym ukierunkowaniem środków na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Obligacje wyemitowane zostaną w sześciu seriach, po 2.000.000,- zł każda, z terminami wykupu od roku 2012 do roku 2017.

źródło: lapy.podlasie.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj