Ponad 20 milionów drzew posadzą tej wiosny leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Wielkie wiosenne sadzenie będzie kosztowało 17 mln złotych.

3523 hektary – dokładnie na takiej powierzchni leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie posadzą tej wiosny nowy las. Średnio przyjmuje się, że na hektarze sadzi się około 6 tys. małych drzewek.

Dominującym gatunkiem, który sadzą leśnicy z Warmii i Mazur jest sosna. Stanowi ona ponad 60 proc.wszystkich sadzonek. W ostatnich latach rośnie jednak systematycznie udział gatunków liściastych – przede wszystkim dębu i buka. Wiąże się to z przebudową drzewostanów. Po II wojnie światowej na naszym terenie nawet na gruntach żyznych, czyli takich, na których wyrosłyby drzewa liściaste, sadzono przede wszystkim sosnę. Teraz leśnicy starają się wykorzystać potencjał żyznych siedlisk sadząc w miejscu sosny właśnie takie gatunki, jak dąb, czy buk.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Dzięki systematycznym zalesieniom powierzchnia lasów na Warmii i Mazurach cały czas rośnie. Od 1994 roku nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie wycięły 41,2 tys. hektarów (6,8% powierzchni lasów), natomiast posadziły las na powierzchni 77,5 tys. hektarów, w tym na gruntach dotychczas nieleśnych – 23,3 tys. hektarów.

źródło: wfosigw.olsztyn.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj