Dziś wchodzi w życie wchodzi nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii. Rozszerza ona m.in. definicję prosumenta, pozwala na przeprowadzenie aukcji OZE w tym roku i modyfikuje tzw. ustawę odległościową dotyczącą energetyki wiatrowej.

Jedną z głównych zmian wprowadzonych dzięki nowelizacji ustawy o OZE jest tzw. pakiet prosumencki, który powstał w zespole pod przewodnictwem szefowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz.

Kim jest prosument

Status prosumenta będą mogli teraz otrzymać mali i średni przedsiębiorcy, którzy nie produkują energii w sposób zawodowy. W rezultacie prosument będzie mógł nie tylko wytwarzać energię i sprzedawać ją sprzedawcy zobowiązanemu, ale także dowolnemu innemu podmiotowi na warunkach z nim uzgodnionych.

– Pakiet prosumencki to kolejna dobra informacja w sektorze energetycznym w Polsce. Nie tylko pozwoli dostarczyć tani i czysty prąd dla małych i średnich firm w Polsce, ale także pomoże nam osiągnąć cel OZE, który zadeklarowaliśmy w Komisji Europejskiej – oceniła Jadwiga Emilewicz.

15% OZE do 2020 r.

Nowe przepisy dotyczące odnawialnych źródeł energii umożliwią Urzędowi Regulacji Energetyki przeprowadzenie w tym roku aukcji i określą maksymalną ilość i wartość́ energii elektrycznej, jaka może zostać w 2019 r. przeznaczona na aukcje. Wg wyliczeń Ministerstwa Energii, przyrost produkcji energii elektrycznej z OZE wyniesie 10 TWh, a łącznie z aukcjami z 2018 r. – ok. 35 TWh. Resort energii liczy, że dzięki aukcjom uda się zbudować 2,5 GW nowych mocy wiatrowych i zrealizować 15-procentowy cel udziału OZE w miksie energetycznym w 2020 r.

Znowelizowane przepisy dają więcej czasu na budowę zwycięskich projektów poprzez wydłużenie terminu sprzedaży pierwszej energii – do 24 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji dla fotowoltaiki i 33 miesięcy w przypadku energii z wiatru na lądzie. Modyfikują też tzw. ustawę odległościową. Zgodnie z jej zapisami pozwolenia na budowę nowych turbin wiatrowych wydane przed jej wejściem w życie zachowują ważność do 16 lipca 2021 r. Nowy termin to 5 lat od wejścia w życie nowelizacji, czyli 29 sierpnia 2024 r.

Niektóre przepisy nowelizacji wejdą w życie dopiero 1 stycznia 2020 r. Zaczną wówczas obowiązywać zmiany w definicjach m.in. biogazu, czy też zapisy o maksymalnym dopuszczalnym wieku instalacji, które po raz pierwszy wytworzą energię.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj