Słomki do picia, kubki, tzw. foliówki, opakowania na wynos oraz butelki zamierza wyeliminować z życia Legnica. Aby zachęcić mieszkańców do tego typu działań 7 marca urząd miasta zorganizował edukacyjną kampanię pt. „Zrywam z plastikiem”.

W Legnicy na placu Słowiańskim stanęła ważąca pół tony piramida sprasowanych odpadów z tworzyw sztucznych, czyli tyle, ile mieszkańcy generują w zaledwie pół godziny.

– Chcemy zachęcić legniczan, aby od dziś do końca roku poczynili zdecydowane kroki do rezygnacji z używania jednorazowych, plastikowych przedmiotów, które na rozłożenie się w naturze potrzebują kilkaset lat. Myślmy globalnie, działając lokalnie – apelowała zastępca prezydenta Jadwiga Zienkiewicz. Pomysłodawca kampanii jest Urząd Miasta Legnica oraz Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Szacuje się, że w Polsce z 276 tys. ton zużytych rocznie opakowań z tworzyw sztucznych, 15 proc. jest przetwarzana ponownie lub spalana dla uzyskania energii elektrycznej. Z kolei ponad 80 proc. trafia na składowiska. Mieszkańcy Legnicy w ciągu roku produkują ok. 9 tys. ton plastikowych śmieci czyli w ciągu jednego dnia ok. 24 ton plastiku. Legnicki samorząd  bardzo liczy, że mieszkańcy, znając powyższe liczby oraz skutki  używania tzw. jednorazówek, zrezygnują lub ograniczą użycie opakowań z tworzyw sztucznych.

Akcja potrwa do końca roku. Ratusz planuje podjąć rozmaite działania edukacyjne, informacyjne, współpracę z legnicką gastronomią, instytucjami kultury i stowarzyszeniami. Wspomagać ją będą wolontariusze Team Legnica (jest to projekt, który ma integrować środowisko osób i podmiotów zaangażowanych w działalność wolontariacką).

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj