Beneficjenci z Polski, Czech, Słowacji i Łotwy, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej biorą udział w spotkaniu inaugurującym realizację projektów LIFE+ z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, zaakceptowanych w ramach naboru 2011 roku.

Celem spotkania będzie zapoznanie się z zasadami realizacji projektów LIFE+, w tym kooperacji z Komisją Europejską. Omówione zostaną aspekty techniczne i finansowe realizacji przedsięwzięć, jak i reguły dotyczące raportowania i rozpowszechniania informacji nt. projektów współfinansowanych z LIFE+.

Na tzw. „krótkiej liście” przedsięwzięć dofinansowanych w ramach naboru 2011 znajduje się 16 projektów z Polski oraz 2 międzynarodowe czerpiące z polskiej alokacji. Oznacza to, że łącznie wpłynie do Polski blisko 20 mln euro (dwa razy więcej niż w naborze 2010 r.)

Dodatkowo na liście rezerwowej znajdują się 3 projekty z Polski na kwotę 1,7 mln euro, które mają szansę otrzymać dofinansowanie w przypadku rezygnacji któregoś z projektów z krótkiej listy.

Większość środków, bo ponad 12,1 mln euro przeznaczone jest na realizację  projektów przyrodniczych (komponent Przyroda i Różnorodność biologiczna). 5,3 mln euro zasili budżety innowacyjnych lub demonstracyjnych projektów z komponentu Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska. Pozostałe 2,2 mln euro przeznaczone będzie na realizację trzech kampanii informacyjnych oraz wykonanie polskiej części projektów międzynarodowych złożonych przez Szwecję i Wielką Brytanię.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj