Cztery spółki, w których udziały posiada Skarb Państwa: PGE, KGHM, Tauron oraz Enea podpisały wczoraj list intencyjny dotyczący nabycia udziałów w spółce celowej, powołanej do budowy i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, jaką jest PGE EJ1.

Zgodnie z listem, spółki podejmą się wypracowania projektu umowy nabycia udziałów w PGE EJ1 Sp. z o.o., spółce celowej, która odpowiada za bezpośrednie przygotowanie procesu inwestycyjnego budowy i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Umowa ma regulować prawa i obowiązki każdej ze stron w realizacji projektu, przy założeniu, że PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. będzie pełnić, bezpośrednio lub poprzez podmiot zależny, rolę wiodącą w procesie. W liście podkreślono, że PGE przy wykorzystaniu spółek celowych rozpoczęła prace związane z przygotowaniem budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, w tym prace zawiązane z rozpoznaniem i zapewnieniem standardów, w jakich prowadzone są inwestycje jądrowe na świecie.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj