Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami i Polską Izbą Gospodarki odpadami wystosowali list ministra administracji i cyfryzacji oraz współprzewodniczącego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Michała Boniego. Apelują w nim o odrzucenie postulatów samorządowców w sprawie bezprzetargowego rozwiązania sprawy odbioru odpadów komunalnych

Przedstawiciele branży odpadowej nie chcą zmian w znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ich zdaniem jest ona logiczną konsekwencją kompromisu wszystkich zainteresowanych stron, którego celem było czynienie jak najmniejszej szkody konkurencji i konsumentom.

Autorzy listu krytykują zarówno samorządowców (m.in. Związek Miast Polskich czy inicjatywę prezydenta Inowrocławia), jak i propozycje kolejnych nowelizacji proponowanych przez kluby parlamentarne SLD i PiS.

"Już od dłuższego czasu widać wyraźnie, że niektóre środowiska związane z egzekutywą samorządów nie reprezentują interesów konsumentów (mieszkańców) często wybierając rozwiązania niezgodne z ich interesem ekonomicznym, zgodne zaś z interesem quasi-korporacyjnym tych struktur samorządowych, wliczając to spółki gminne. Także dlatego prosimy Pana Przewodniczącego o silną, merytoryczną refutację tych etatystycznych dążeń niektórych środowisk samorządowych na ewentualnej debacie na forum KWRiST" – apelują przedstawiciele PIGO i ZPGO.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj