Poznańskie targi POLEKO (20-23.11.2012 r.) to forum o ochronie środowiska w wymiarze globalnym. W listopadowym spotkaniu branży głos zabierają praktycy, naukowcy i przedstawiciele ministerstw z Polski oraz zagranicy.

Na gości targowych czekają liczne debaty, konferencje i seminaria, na których dochodzi do międzynarodowej wymiany doświadczeń. M.in.: odbędą się polsko-niemieckie rozmowy kooperacyjne pt. „Sieci ochrony środowiska-innowacyjne projekty na przyszłość”, Forum Czystej Energii z tematem „Ewolucja czy rewolucja – system wsparcia dla OZE w świetle projektu ustawy o OZE” oraz Forum Recyklingu, gdzie uczestnicy będą rozmawiać o selektywnej zbiórce, odzysku i recyklingu odpadów.

Na kolejne dni POLEKO planowane są kolejne wydarzenia: Glob Pełen Energii, Workshop Federalnego Ministerstwa Oświaty i Badań Naukowych z Niemiec, czy też szereg konferencji, jak: „Strategia regionów w energetyce. Upowszechnianie wiedzy o OZE”, „Bezpieczeństwo w transporcie substancji niebezpiecznych”, Ogólnopolska Konferencja "Gumowy Surowiec", czy też „Finansowanie przedsięwzięć proekologicznych”.

Podczas Poleko planowane jest także spotkanie szefów resortów środowiska i przedstawicieli Czech, Słowacji, Węgier oraz Bułgarii i Rumunii w ramach polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej.

źródło: MTP

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj