Łódź i Bydgoszcz znalazły się w gronie najczystszych miast w Polsce – tak wynika z raportu przygotowanego przez PSG Polska. Ostatnie miejsca zajęły Gdańsk, Katowice i Poznań.

Badanie przeprowadzono w 10 największych miastach w Polsce. Raport o czystości miast przygotowało PSG Polska we współpracy z Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek z Krakowa.

Badanie przeprowadzone na przełomie listopada i grudnia 2020 roku polegało na analizie bakteriologicznej pięciu wybranych miejsc, z którymi mieszkańcy miast mają najczęstszy kontakt każdego dnia.

Pobrano próbki z bankomatów, poręczy w komunikacji miejskiej, wózków sklepowych i klamek w galeriach handlowych oraz poręczy na dworcach PKP. Dane na temat znalezionych bakterii na wszystkich powierzchniach zostały zsumowane, tworząc ranking najczystszych miast w Polsce.

Na 10 polskich miast pierwsze miejsce przypadło Łodzi z wynikiem 1470 bakterii na wszystkich przebadanych powierzchniach. Drugie miejsce zajęła Bydgoszcz z wynikiem 2340 bakterii. Na trzecim miejscu uplasował się Kraków z wynikiem 2440 bakterii. Pozostałe pozycje w zestawieniu zajęły kolejno Białystok (2616 bakterii), Lublin (3120 bakterii), Wrocław (4570 bakterii), Warszawa (5340 bakterii).

Na ostatnich miejscach w rankingu znalazły się: Gdańsk (8294 bakterii), Katowice (9590 bakterii) oraz Poznań (14620 bakterii).

Czytaj więcej

Skomentuj