W niektórych obszarach Łodzi poziom hałasu jest wyższy niż dopuszczają normy określone w rozporządzeniu ministra środowiska. Głównym problemem jest hałas drogowy i szynowy.

Projekt Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Łodzi był tematem wspólnego posiedzenia trzech Komisji Rady Miejskiej: Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, Ochrony i Kształtowania Środowiska oraz Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej. Dwa lata temu opracowana została mapa akustyczna Łodzi, a we wrześniu 2009 r. powstał projekt Programu oparty właśnie na danych z mapy.

Program określa działania pozwalające ograniczać rozprzestrzenianie się hałasu w przestrzeni miejskiej, co będzie miało pozytywny wpływ na klimat akustyczny miasta Łodzi. Obowiązek wprowadzenia programu wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska. Jak mówi dr Krystyna Dyszlewska, naukowiec i jeden z autorów projektu Programu, problem hałasu spotyka wszystkie kraje świata, dlatego też dla „starego kontynentu” przyjęta została specjalna dyrektywa Parlamentu Europejskiego. Łódzki Program został w drugiej połowie 2009 r. poddany konsultacjom społecznym. Realizacja programu będzie dostosowana do możliwości finansowych Miasta, gdyż jego koszty są olbrzymie – wynoszą ponad 800 mln zł.

Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt Programu. Temat ten znajduje się również w porządku obrad sesji Rady Miejskiej zwołanej na 7 lipca br.

źródło: uml.lodz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj