Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na samorządy wdrożenie od 1 lipca 2013 roku nowego sytemu gospodarki odpadami. O tym, co czeka mieszkańców w tym zakresie mówili na konferencji prasowej w UMŁ prezydent Łodzi Hanna Zdanowska oraz wiceprezydent Radosław Stępień.

Gmina otrzymała nowe zadania, na niej spoczywać będzie obowiązek budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, pobieranie opłat czy działania informacyjno-edukacyjne. Najważniejszy z punktu widzenia mieszkańców jest jednak wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami, który można nazwać umownie powszechnym podatkiem od wywozu śmieci.

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska zapowiedziała, że od listopada ruszą szerokie konsultacje społeczne w tym zakresie.

– Dotychczas stosowane systemy rozliczeń za wywóz śmieci są zróżnicowane pod względem opłat. Jedni liczą od osoby, inni od powierzchni mieszkania, a niektórzy od pojemnika czy objętości odpadów. Teraz musimy wybrać tylko jeden tryb rozliczeń dla Łodzi – poinformowała prezydent Hanna Zdanowska, a zdecydują o tym radni po analizie dokumentów oraz analizie wyników społecznej dyskusji.

W tej chwili opłaty za śmieci wahają się w mieście od 5 zł do 24 zł na osobę miesięcznie. Zarząd proponuje wybór pomiędzy rozliczaniem za osobę lub z metra powierzchni mieszkalnej. Oba systemy mają swoje wady i zalety, o których mówił wiceprezydent Radosław Stępień. Ostateczny wybór będzie należał do mieszkańców, a przede wszystkim do radnych. Zaproponowane po wstępnych analizach stawki w nowym systemie gospodarki odpadami obejmują w przypadku opłat od osoby – 18,12 zł przy selekcji śmieci oraz 36 zł bez selektywnej zbiórki miesięcznie. Przy modelu rozliczeń od powierzchni mieszkania stawki wyniosłyby odpowiednio – 1,05 zł oraz 2 zł za metr kwadratowy.

Prezydent Hanna Zdanowska podkreśliła również, że stawki czynszów, opłat komunalnych oraz komunikacji w Łodzi wciąż pozostają na jednym z najniższych poziomów w dużych miastach Polski, ale przy ewentualnych podwyżkach należy mieć na uwadze średnie zarobki łodzian oraz ogólną sytuację w mieście.

Za tydzień poznamy tryb konsultacji społecznych, które ruszą w listopadzie w różnych formach. Do końca grudnia muszą zapaść uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia sposobu i wysokości opłat za gospodarowanie odpadami. Od lipca 2013 r. nowy system musi być wdrożony w całym kraju.

źródło: uml.lodz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj