Rada Miejska w Łodzi zabrała po raz kolejny głos w sprawie nowych przepisów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. Radni jednomyślnie poparli uchwałę Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego RP wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Jak tłumaczył jeden z projektodawców radny Jacek Borkowski, chodzi o dwa przepisy, które zabraniają gminom powierzania gospodarki śmieciami, a zmuszają je do organizowania przetargów. Od 1 lica 2013 roku kwestią odbioru i zagospodarowania śmieci zajmować się będzie firma wybrana w przetargu, do którego stanąć będzie musiało również należące do Miasta MPO. Drugi z kontrowersyjnych przepisów zmusza samorządy do przekształcania samorządowych zakładów budżetowych w spółki komunalne. Zdaniem Borkowskiego ustawa jest także niezgodna z Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Kacprzak uważa, że wymieniona ustawa odbiera samorządowi prawo do samostanowienia. – Transport zbiorowy mieliśmy prawo powierzyć MPK, ale nie możemy zdecydować o powierzeniu zadań w kwestii śmieci – mówił. Jacek Borkowski dodał, że te przepisy ubezwłasnowolniają gminy.

Eko lokator Toruń

Radny Paweł Bliźniuk przypomniał, iż wydanie orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności tych przepisów ustawy z Konstytucją niekoniecznie spowoduje ich zablokowanie, gdyż orzeczenie może wejść w życie nawet kilkanaście miesięcy od jego wydania, już po 1 lipca 2013 roku. Radny pytał, czy nie prościej byłoby doprowadzić do zmiany obowiązującej ustawy. Tomasz Kacprzak poinformował, że parlamentarny Klub SLD złożył już projekt zmiany ustawy, a radny B. Domaszewicz pytał, czy radni-projektodawcy rozmawiali o tej sprawie z łódzkimi parlamentarzystami. Jak wyjaśnił Borkowski, o inicjatywie radnych został poinformowany przewodniczący Łódzkiego Zespołu Parlamentarnego Krzysztof Kwiatkowski, który przysłuchiwał się dzisiejszym obradom. Poseł nie zabrał jednak głosu w sprawie.

źródło: uml.lodz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj