Od pierwszych dni tegorocznej wiosny w Łodzi trwa intensywne sprzątanie miasta. Władze miasta podsumowały wyniki akcji „Wiosenne porządki”.

W ramach „Wiosennych porządków” swe najbliższe okolice sprzątali uczniowie 131 placówek oświatowych oraz mieszkańcy z 11 rad osiedli. Zebrane odpady można było wrzucać do 16 kontenerów rozstawionych na terenie całego miasta.

– W zeszłym roku w tym samym czasie udało się zebrać 68 ton śmieci, w tym ponad 313, czyli blisko pięć razy więcej. Nie znaczy to, że mieszkańcy Łodzi śmiecą więcej, lecz że służby miejskie są lepiej przygotowane i robią wszystko, by skutecznie oczyszczać Łódź – mówił o dotychczasowych efektach działań wiceprezydent Dariusz Joński.

Łódzki Zakład Usług Komunalnych do prac porządkowych skierował dodatkowo 119 bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z urzędów pracy. Trwają starania, by takich osób mogło być więcej. Prócz prac porządkowych w najbliższym czasie planowane są jest sadzenie nowych kwiatów i krzewów. Wkrótce zapadnie decyzja, w których miejscach na terenie miasta powinny się one pojawić. Na 7 i 8 maja br. – przed Świętem Łodzi – jest zaplanowane wielkie sprzątanie Łodzi.

W ramach wiosennej akcji łódzkie ulice czyszczone są również mechanicznie, z użyciem specjalnego sprzętu. Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji zostało zlecone oczyszczanie koryt łódzkich rzek. Posprzątany będzie także blisko dwukilometrowy odcinek torowiska kolejowego – od Dworca Łódź-Fabryczna w kierunku Warszawy.

W centrum miasta tej wiosny stanęło 129 nowych betonowych koszy na śmieci. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na zakup następnych 250 sztuk. Powinny pojawić się one na terenie całego miasta jeszcze przed wakacjami. Kontrolowany jest stan placów zabaw znajdujących się na łódzkich osiedlach. Uszkodzone urządzenia zostaną naprawione, bądź zastąpione nowymi. Do końca kwietnia wymieniony będzie również piasek w piaskownicach.

W akcję włączyła się również Straż Miejska. Funkcjonariusze w ciągu miesiąca nałożyli 1500 mandatów. Kary spotkały m.in. osoby, które zostawiały śmieci w miejscach, które nie były do tego przeznaczone oraz właścicieli posesji, którzy nie podpisali umów na wywóz odpadów. Informacje o dzikich wysypiskach i zaniedbanych miejscach, które wymagają interwencji cały czas trafiają do Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ.

Od 1 kwietnia trwa akcja „Wystawka”. Z bezpłatnego odbioru odpadów wielkogabarytowych tj. mebli, elektrośmieci, opon, mogą skorzystać mieszkańcy domów jednorodzinnych. Raz w roku w określonym terminie właściciele będą mogli wystawić zużyte sprzęty przed bramy swoich posesji. Zostaną one odebrane bezpłatnie. Od 1 do 17 kwietnia br. zebrano już ponad 57 ton takich odpadów.

źródło: uml.lodz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj