Już prawie 526 ton odpadów zebrano podczas tegorocznej akcji „Wystawka”. Zbiórka wielkogabarytowych przedmiotów skierowana do mieszkańców domków jednorodzinnych potrwa do końca października.

Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej mogą raz w roku, zgodnie z ustalonym terminarzem wystawić je przed bramy swoich posesji. Ekipy sprzątające Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych odbierają je w godz. 6 – 8 rano. Tegoroczna akcja trwa od kwietnia. Najwięcej odpadów m.in.: starych szaf, tapczanów czy lodówek zebrano w lipcu – 163 tony.

Odpady wielkogabarytowe, niebezpieczne, sprawiające problem z zagospodarowaniem bezpłatnie przyjmuje również Punkt Dobrowolnego Dostarczania Odpadów. Działa on przy miejskiej sortowni położonej przy ul. Zamiejskiej 1.

Do punktu można dostarczać: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, lampy rtęciowe, fluorescencyjne, urządzenia zawierające freony, baterie i akumulatory, opakowania po farbach i klejach, opony, stare meble, odpady z drewna, szkła, tworzyw sztucznych i makulaturę, a od lipca również skoszoną trawę.

Bezpłatny odbiór odpadów przeznaczony jest wyłącznie dla osób prywatnych, nie są przyjmowane odpady pochodzące z firm czy przedsiębiorstw produkcyjnych. Należy pamiętać również o tym, że zwykłe śmieci wytworzone w gospodarstwach domowych oraz odpady powstałe podczas prac remontowych np. gruz czy styropian również nie zostaną przyjęte.

PDDO pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8–17, a także w soboty 8–12. PDDO jest inwestycją Urzędu Miasta Łodzi – Wydziału Gospodarki Komunalnej, zarządzaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania.

źródło: uml.lodz.pl

Czytaj więcej

Skomentuj