Łagodna zima sprzyja budowie instalacji do produkcji biokomponentu FAME w Czechowicach – Dziedzicach. Całkowicie zakończono montaż konstrukcji stalowej instalacji głównej, obudowę budynku instalacji oraz nanoszenie powłoki ognioochronnej na elementy konstrukcji metalowej.

LOTOS Biopaliwa, spółka odpowiedzialna za realizację inwestycji, planuje uruchomić produkcję biokomponentu FAME (z ang. Fatty Acid Methyl Ester) na wiosnę tego roku. Budowana kosztem ok. 80 mln zł fabryka będzie mogła wyprodukować 100 tys. ton biokomponentu rocznie. Partnerami LOTOS Biopaliw w budowie instalacji są firmy MAN Ferrostaal AG, Prochem S.A. oraz LOTOS Serwis Sp. z o.o., której pracownicy zakończyli właśnie izolowanie wybudowanych zbiorników magazynowych i wykonują aktualnie orurowanie głównego parku zbiorników.

– Kontynuowane są również prace przy instalacjach elektrycznych i automatyce, a także związane z izolacją aparatów oraz ich orurowaniem – wymienia Marek Lesisz, prezes LOTOS Biopaliwa – Trwają także roboty przy systemie kanalizacyjnym. Jednocześnie prowadzona jest przebudowa istniejących i budowa nowych dróg. Zakończono już budowę estakad.

W grudniu ubiegłego roku LOTOS Biopaliwa uzyskały od Wojewody Śląskiego pozwolenie zintegrowane. Także w grudniu rozpoczęła się rekrutacja dziewiętnastoosobowej załogi, która będzie obsługiwać nową fabrykę. Spółka RCEkoenergia praktycznie zakończyła już prace przy infrastrukturze energetycznej. Do realizacji pozostały jedynie elementy związane z procedurami rozruchowymi, które będą wykonane przed rozruchem instalacji.

21 grudnia ubr. spółka LOTOS Biopaliwa zawarła umowę z Zakładami Tłuszczowymi „Kruszwica” dotyczącą dostaw surowego oleju rzepakowego dla nowobudowanej instalacji FAME. Umowa szacowana na 0,5 mld zł będzie obowiązywała do końca lipca 2012 r. Z kolei w październiku 2007 r. LOTOS Biopaliwa zawarła umowę z firmą KOMAGRA. Jej przedmiotem jest również dostawa surowego oleju rzepakowego.  Porozumienie, warte 0,5 mld zł, zwarto na okres pięciu lat.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj