1 / 8

Zakończyła się budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” w Lublinie. Energia z własnych źródeł odnawialnych zaspokoi ok. 70 proc. ogólnego zapotrzebowania oczyszczalni na energię elektryczną. Roczne oszczędności z tego tytułu wyniosą 850 tys. zł.

Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” rozpoczęła pod koniec stycznia 2020 r. Projekt realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie obejmuje instalację złożoną z 6552 paneli monokrystalicznych, rozmieszczonych na obszarze ok. 4 ha. Stalowa konstrukcja nośna waży blisko 102 tony.

Na konstrukcji wsporczej zainstalowano 118 ton ogniw fotowoltaicznych, obliczonych na moc szczytową 1998,36 kWp. Dodatkowo, w ramach realizacji kontraktu „Zarządzanie energią”, na dachu budynku stacji dmuchaw zainstalowana została mikroinstalacja fotowoltaiczną o mocy 40 kWp.

Koszt tej inwestycji to 8 mln 123 tys. zł brutto. Ich zwrot nastąpi najpóźniej w ciągu 6-7 lat przy obecnych cenach energii (przy rosnących cenach za energię zwrot ten nastąpi wcześniej).

– Biorąc pod uwagę przewidywaną roczną produkcję energii w instalacji fotowoltaicznej w wysokości 2050 MWh oraz aktualne ceny zakupu energii elektrycznej na rynku, roczne oszczędności z tytułu niezakupienia energii od dostawców zewnętrznych wyniosą ok. 850 tys. zł. W przypadku utrzymywania się w naszym kraju trendu wzrostowego cen energii w najbliższych latach, oszczędności będą odpowiednio większe – powiedział Sławomir Matyjaszczyk, prezes MPWiK w Lublinie, które już od 2000 r. wykorzystuje biogaz, pozyskiwany z fermentacji osadów ściekowych, do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Obecnie z biogazu oczyszczalnia uzyskuje rocznie energię elektryczną na poziomie ok. 10 tys. MWh. Po uruchomieniu elektrowni fotowoltaicznej energia ze źródeł własnych zaspokoi ok. 70 proc. ogólnego zapotrzebowania oczyszczalni na energię elektryczną.

– Tylko od 2007 r. w zespołach prądotwórczych zasilanych biogazem wyprodukowano ponad 76 300 MWh, co odpowiada oszczędnościom na zakup energii w tym okresie w wysokości ponad 25,4 mln zł – wyjaśnił Andrzej Pecio, dyrektor Oczyszczalni Ścieków „Hajdów”.

Wykonawcą inwestycji, na zlecenie MPWiK Lublin, była lubelska firma „Taylor”.

Czytaj więcej

Skomentuj