Ze względu na zauważalną większą uciążliwość występowania komarów w Lublinie rozpoczęto akcję odkomarzania. 

Akcja odkomarzania na terenach zieleni Lublina wystartowała w godzinach wieczornych w poniedziałek (24 czerwca) w Ogrodzie Saskim (przy Muszli Koncertowej). Odkomarzane będą miejskie skwery i parki, podobnie jak w latach ubiegłych, o łącznej powierzchni 200 ha. Są to wyłącznie ogólnodostępne, rekreacyjne tereny Lublina.

Zgodnie z planami Biura Miejskiego Architekta Zieleni odkomarzanie trwać będzie 3 dni. Prace będą rozpoczynać się w godzinach popołudniowo-wieczornych (ok. godz. 18:00), a kończyć nad ranem (ok. godz. 4:00 rano). Omgławianie będzie prowadzone w zależności od sprzyjających warunków atmosferycznych, w których kluczowa jest m. in. bezdeszczowa pogoda. W razie konieczności prace będą przerywane i przesuwane na kolejne dni.

Prace prowadzone są preparatem na bazie perchydryny nieszkodliwym dla ludzi i zwierząt, a także roślin. Preparat zwalcza zarówno komary, jak i meszki oraz kleszcze.

Lista obszarów przeznaczonych do odkomarzania w tym roku: Park Jana Pawła II, Park Kalinowszczyzna, Park Rury, Park Bronowice, ścieżka rowerowa od Dworku Grafa do Zalewu, ul. Organowa (wąwóz), Ośrodek Graf Marina, Plac Litewski, błonia przy Zamku, Ogród Saski, wąwóz ul. Popiełuszki, skwer przy Centrum Kultury, pas zieleni wzdłuż ul. Pana Tadeusza, skwer na ul. Głębokiej.

Czytaj więcej

Skomentuj