Upłynął czas na zgłaszanie projektów do IX edycji Budżetu Obywatelskiego w Lublinie. Do 31 marca elektronicznie wpłynęły 162 pomysły, w tym 103 dzielnicowe i 59 ogólnomiejskich. Pełną liczbę projektów, złożonych także drogą tradycyjną w Biurach Obsługi Mieszkańców i za pośrednictwem poczty, poznamy pod koniec przyszłego tygodnia.

– Zakończyliśmy nabór do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Dziękuję wszystkim mieszkańcom Lublina, którzy od dziewięciu już lat aktywnie wspierają poprawę jakości życia swojej najbliższej okolicy. Nie ma na to lepszej drogi niż zgłaszanie pomysłów w Budżecie Obywatelskim. Przed nami czas weryfikacji wniosków i intensywna praca zespołu oceniającego, który wyłoni projekty zakwalifikowane do głosowania – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Weryfikacja i ocena wniosków

Weryfikacja i ocena wniosków potrwa około 3 miesiące. Wówczas poznamy listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie. Autorzy będą mieli 7 dni od daty opublikowania oceny na złożenie formalnego odwołania od decyzji.

Bieżąca edycja

Tegoroczna edycja Budżetu Obywatelskiego rozpoczęła się naborem 7 marca. Regulamin pozwalał na składanie projektów dzielnicowych o wartość 350 tys. zł oraz ogólnomiejskich inwestycyjnych o wartości 1 mln zł i nieinwestycyjnych tzw. „miękkich” do 200 tys. zł. W tym roku do rozdysponowania na pomysły mieszkańców jest ponad 14 mln złotych.

Czytaj więcej

Skomentuj