Po burzy wokół drzew na ul. Lipowej w Lublinie miasto wprowadza zmiany w planach budowy. Kolejne analizy dokumentacji pozwolą na zmiany projektu – to efekt rozmów miasta z projektantem przebudowy ul. Lipowej. W efekcie tych prac żadne drzewo z ul. Lipowej nie będzie wycięte. Do przesadzenia pozostaną cztery drzewa.

– Jak już wielokrotnie podkreślałem, zależy nam na ochronie jak największej liczby drzew. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami na każdym etapie wykonawczym inwestycji przyglądamy się każdemu drzewu. Takim przykładem jest to rosnące na rogu ulic Lipowej i Marii Curie-Skłodowskiej, które po naszych rozmowach z projektantami i wprowadzeniu korekt uda się ocalić. Ulicę Lipową przebudowujemy dla mieszkańców Lublina i ta inwestycja musi godzić różne ich potrzeby. Wierzę, że wypracowane rozwiązania zostaną zaakceptowane przez wszystkie strony – mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta miasta ds. inwestycji i rozwoju.

Miało zniknąć 30 drzew

Pierwotny plan projektanta zakładał, że z ul. Lipowej zniknie 30 drzew. Do wycinki przeznaczono 11 drzew, kolejne 19 – do przesadzenia. Prezydent Miasta Lublin polecił, by projektanci – Zarząd Dróg i Mostów oraz Miejski Architekt Zieleni – ponownie przeanalizowali dokumentację projektową. W efekcie tych prac liczba drzew do przesadzenia zmniejszyła się do 14, a sześć drzew pozostało do usunięcia ze względu na kolizję z chodnikiem i azylami dla pieszych.

Kolejne analizy i rozmowy z projektantami, w których firma wykonawcza została zobowiązana do ograniczenia w jak największym stopniu ilości drzew przeznaczonych do wycinki, doprowadziły do kompromisu i pozwoliły ochronić kolejne drzewa. Ostatecznie żadne drzewo z ul. Lipowej nie będzie wycięte, a pozostałe przy centrum handlowym będą przesadzone ze względu na realizację prawoskrętu do centrum handlowego.

Na etapie wykonawczym przebudowy ul. Lipowej, we wrześniu, przy wytyczaniu przebiegu tego odcinka inwestycji, projektant wprowadzi korekty w postaci zmiany przebiegu pasów. W tej chwili trwają analizy formalne i techniczne projektu, które ostatecznie potwierdzą, jakie rozwiązania będą zastosowane.

Spotkania z mieszkańcami

We wtorek, 23 czerwca na ul. Lipowej zastępca prezydenta Artur Szymczyk spotka się z mieszkańcami by omówić zmiany wprowadzone w projekcie przebudowy oraz kwestie utrzymania zieleni w tym rejonie.

Pierwsze spotkanie z mieszkańcami odbyło się 8 czerwca i miało na celu przedstawienie obecnych planów przebudowy ulicy i szczegółów dotyczących etapu, na którym znajduje się wykonawca. Jednym z ustaleń było zorganizowanie kolejnego spotkania, prezentującego wyniki rozmów z projektantami przebudowy.

Spacer po ul. Lipowej rozpocznie się o godz. 18.00 przy Skwerze Zbigniewa Hołdy (ul. Lipowa 12a). Spotkanie będzie transmitowane na kanale YouTube Miasta Lublin oraz tłumaczone na Polski Język Migowy. Ze względów epidemiologicznych UM Lublin prosi o zachowanie bezpiecznej odległości oraz zabranie maseczek i rękawiczek ochronnych.

Czytelnicy miesięcznika Zieleń Miejska będą mogli dowiedzieć się więcej o wyboistej drodze lubelskiego przesadzania lip. Już lipcowym wydaniu Zieleni Miejskiej opublikowany zostanie artykuł (będzie dostępny tylko dla prenumeratorów) opisujący tę sytuację.

 

 

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Kwestia znamienna dla obecnych czasów jest to, ze “projektant” dopiero po burzy wokół wycinki zmienia projekt tak, by drzewa ochronić, we wstępnej fazie tnie się z reguły do zera.

Skomentuj