Gospodarka o obiegu zamkniętym to rzeczywistość, w której wszystko ma określoną wartość i krąży w zamkniętych cyklach, przy jak najmniejszym marnowaniu zasobów. Chodzi więc o to, aby myśleć o produkcie w całym cyklu życia – zaczynając od jego zaprojektowania, przez pozyskiwanie surowców, produkcję, dystrybucję, konsumpcję, zbieranie odpadów, aż do ich zagospodarowania – mówi w rozmowie z Portalem Komunalnym Łukasz Sosnowski, prezes Fundacji ProKarton.

Segregacja odpadów jest więc jednym z ważnych elementów tej całości. Jeżeli wszyscy będziemy segregować odpady i wyrzucać je do odpowiednich pojemników, zachowają one odpowiednią jakość surowcową. Szkło do zielonego, papier do niebieskiego, tworzywa sztuczne i metale do żółtego, bio do brązowego, a zmieszane do czarnego. Do żółtego pojemnika wyrzucamy także odpady wielomateriałowe, takie jak zużyte kartony do płynnej żywności (np. po mleku i sokach).

Im więcej dobrze posegregowanych odpadów znajdzie się w odpowiednim pojemniku, tym większe osiągniemy poziomy recyklingu. A tym samym więcej cennych surowców wtórnych będzie mogło być wykorzystane w ponownej produkcji w przedsiębiorstwach.

Prześledźmy kartony do płynnej żywności przez kilka różnych etapów cyklu życia. Zwróćmy uwagę, że są lekkie, a dzięki temu konieczność zużycia energii np. do transportu jest minimalizowana. Składają się w ok. 75 proc. z papieru, który jest surowcem w pełni odnawialnym. Przy odpowiedzialnie prowadzonej polityce leśnej zasób tego surowca nigdy się nie wyczerpie, a więc surowce potrzebne do produkcji będą stale dostępne dla gospodarki – mówi Ł. Sosnowski.

Sprawdź, czy na kartonie jest znak FSC®

Certyfikacja FSC® jest systemem certyfikacji gospodarki leśnej na świecie. Potwierdza on, że las jest gospodarowany w sposób chroniący naturalny ekosystem i korzystny dla lokalnej społeczności oraz pracowników, a także, że jest opłacalny ekonomicznie. Obecnie ponad 195 mln ha lasów w 84 krajach jest zarządzanych zgodnie z wymogami FSC®.

Lasy są domem dla ponad 80 proc. lądowych gatunków roślin i zwierząt. Problemem natomiast jest tempo wylesiania – każdego roku tracimy ok. 13 mln ha lasów. Są wypalane i karczowane pod pastwiska i uprawy oraz wycinane dla pozyskania surowca drzewnego.

Dlatego ważne jest, aby wybierać produkty oznaczone logiem FSC®. Dzięki temu możemy być pewni, że nie zostały one wyprodukowane kosztem lasu, zwierząt, roślin, ani ludzi, których byt od nich zależy. I takim przykładem są kartony do płynnej żywności. Ich główny komponent, czyli celuloza, jest surowcem pochodzącym z odpowiedzialnych źródeł, certyfikowanych właśnie przez FSC®.

Fundacja ProKarton przygotowała na tydzień, w którym obchodzimy Dzień Ziemi (22 kwietnia) specjalną ścieżkę dźwiękową, dzięki której możemy przenieść się do lasu z dowolnego miejsca.

Czytaj więcej

Skomentuj