Minister klimatu Michał Kurtyka zapowiada uproszczenie procedury składania wniosków w programie “Czyste Powietrze”. Mają one być także łatwiejsze do wypełnienia i składane on-line w jednej z zakładek rządowego portalu gov.pl. Szczegóły mają być znane do końca marca.

– Po objęciu ministerstwa przeprowadziliśmy audyt programu. Rozmawiałem z przedstawicielami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy, ekspertami i organizacjami pozarządowymi o tym, jak można usprawnić program. Jedną z głównych kwestii, które wymagają poprawy jest zbyt skomplikowany wniosek o dotację. Chcemy sprawić, by był on bardziej przyjazny dla beneficjentów, łatwiejszy w wypełnieniu – powiedział M. Kurtyka.

Minister klimatu wyjaśnił, że znacząca część wymaganych dokumentów, które trzeba było dołączyć do wniosku o dofinansowanie, zostanie teraz zastąpiona oświadczeniami. Ponadto usunięta zostanie konieczność podawania we wniosku informacji technicznych, których uzupełnianie sprawiało wnioskodawcom spore problemy na etapie jego wypełniania. Przyspieszone ma być również rozpatrywanie wniosków przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska.

Kolejnymi nowościami mają być: możliwość złożenia wniosku on-line za pośrednictwem portalu gov.pl (tak samo jak w przypadku programu promocji fotowoltaiki “Mój prąd”) oraz możliwość ubiegania się o dotację dla już zakończonej termomodernizacji. Obecnie to niemożliwe – najpierw należy złożyć wniosek, a dopiero potem realizować inwestycję. Planowane zmiany zakładają możliwość ubiegania się o dofinansowanie także w przypadku inwestycji zrealizowanych do sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku.

W rządowym programie antysmogowym “Czyste Powietrze”, który ruszył we wrześniu 2018 r., ubiegać można się o dotację na termomodernizację domów jednorodzinnych i wymianę źródeł ciepła na ekologiczne. Rząd zaplanował wydać na te działania 103 mld zł w ciągu 10 lat. Do dziś złożono 118 tys. wniosków na kwotę przekraczającą 2,4 mld zł. Na początku maja poznamy również skalę wykorzystania antysmogowej ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych, która jako element programu „Czyste Powietrze” została wprowadzona z początkiem roku podatkowego 2019. Dzięki niej od dochodu można odliczyć maksymalnie 53 tys. zł.

Czytaj więcej

Skomentuj