Weszło w życie znowelizowane rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych rozszerzające katalog spraw, za które strażnicy miejscy mogą nałożyć mandat karny. Dotychczas za te wykroczenia mogli jedynie pouczyć lub skierować sprawę do sądu z wnioskiem o ukaranie.

– Nie angażując sądu municypalni będą mogli nałożyć mandat karny za handel zwierzętami na targach, targowiskach i giełdach oraz w każdym innym miejscu nie będącego miejscem chowu i hodowli. Za to wykroczenie dostanie się nie tylko sprzedawcy ale i kupującemu – tłumaczy Norbrert Struciński, rzecznik prasowy Straży Miejskiej we Włocławku.

W drodze mandatowej zakończyć będzie można również sprawy związane utrzymywaniem zwierząt w pomieszczeniach, które nie gwarantują zwierzęciu możliwości swobodnej zmiany pozycji ciała oraz w sytuacji, gdy zwierzak nie ma zapewnionego dostępu do pomieszczenia chroniącego go przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi. Mandat dostaną tez osoby, które nie zapewnią swoim czworonogom  odpowiedniej karmy oraz  stałego dostępu do wody.

W postępowaniu mandatowym zostaną również ukarani  kierujący pojazdami, którzy nie udzielą odpowiedniej pomocy zwierzęciu, które zostało przez nich potracone lub nie powiadomią o takim zdarzeniu policji lub straży miejskiej.

Rozporządzenie rozszerza strażnikom miejskim możliwość ukarania również każdego, kto wylewa ścieki bezpośrednio do wód powierzchniowych lub podziemnych a także kierowcom myjącym swoje pojazdy w rejonie wód powierzchniowych. Mandat zostanie również nałożony na administratorów dróg wewnętrznych, którzy nieprawidłowo je oznakują.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj