Podpisano kolejne umowy na dofinansowanie budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków (w tym przydomowych) oraz stacji uzdatniania wody. Tym razem unijne środki – w sumie 80,7 mln zł – trafią do powiatów: mińskiego, garwolińskiego, sochaczewskiego, pułtuskiego, wołomińskiego, wyszkowskiego, legionowskiego oraz żyrardowskiego.

22 listopada br. umowy na dofinansowanie 36 inwestycji wójtom i burmistrzom podwarszawskich gmin przekazał marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
 
Środki rozdysponowano w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego cieszył się dużym zainteresowaniem – aplikowało aż 216 podmiotów, a do dofinansowania zakwalifikowano ostatecznie 187 projektów.
 
O wsparcie mogły ubiegać się gminy, jednoosobowe spółki gminne oraz gminne zakłady budżetowe. Wysokość dofinansowania nie mogła przekroczyć 75 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, a maksymalna pomoc na realizację projektów w ramach działania dla jednej gminy nie mogła wynieść więcej niż 4 mln zł.

źródło: mazovia.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj