Prace remontowe przy śluzie Guzianka I mają potrwać rok i obejmą m.in. wymianę wrót górnych i dolnych wraz z kładkami, uszczelnienie, remont ubezpieczeń i skarp oraz wzmocnienie podłoża śluzy i rozbudowę sterówki. Koszt remontu wyniesie ponad 16 mln zł.

Mazurska śluza Guzianka I łączy jeziora Guzianka Mała i Bełdany. Do czasu zakończenia prac będzie zamknięta, a żeglarze będą korzystać ze śluzy Guzianka II, którą oddano do użytku w połowie 2020 r. Był to pierwszy tego typu obiekt zbudowany po wojnie na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Śluza powstała, by odciążyć “starą” Guziankę.

Poprawa stanu technicznego

Kompleks obu śluz, tj. Guzianki II i wyremontowanej Guzianki I, ma umożliwić bezproblemowe pokonywanie piętrzenia między jeziorami Bełdany i Guzianka Wielka przez statki turystyczne i jednostki żeglugi rekreacyjnej. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa drogi wodnej tzw. szlaku bocznego: Jezioro Mikołajskie – Jezioro Nidzkie. Śluza łączy główny system jezior mazurskich (przez jezioro Bełdany) z miastem Ruciane-Nida z Jeziorem Nidzkim poprzez mniejsze jeziora: Guzianka Mała i Guzianka Wielka.

Coraz więcej żeglarzy

Liczba wodniaków na mazurskich jeziorach wzrasta z roku na rok, dlatego tak ważne jest dbanie o infrastrukturę i rozwój szlaków wodnych regionu. W ubiegłym sezonie przez “starą” Guziankę prześluzowano około 7 tys. jednostek pływających, natomiast przez nową śluzę Guzianka II blisko 12 tys. jednostek.

– Oddanie do użytku wyremontowanej Guzianki I znacznie odciąży Guziankę II i skróci czas oczekiwania na śluzowanie – zapowiadają Wody Polskie.

Trzeci etap projektu

Guzianka I została wybudowana w 1879 r. Ma 44 m długości i ponad 15 m szerokości liczonej po koronie śluzy. Śluza ma konstrukcję betonową ze stalowymi wrotami. Remont jest trzecim etapem projektu obejmującego budowę i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich. Projekt jest realizowany na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 a Wodami Polskimi. Jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Duże inwestycje

Wody Polskie prowadzą na kanałach mazurskich prace remontowe o wartości ponad 300 mln zł. Obecnie trwają prace na kanale Węgorzewskim i Szymońskim oraz śluzie Karwik. Niebawem zostanie podpisana umowa na remont Kanału Łuczańskiego w Giżycku. Wcześniej oddano do użytku wodniakom m.in. kanały Mioduński, Tałcki, Grunwaldzki i Piękna Góra.

Czytaj więcej

Skomentuj