W Zielonej Górze trwa dwudniowa II Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa “Metody zagospodarowania osadów ściekowych”.

Pierwsze oczyszczalnie ścieków, które były projektowane i budowane w latach 70-tych nie uwzględniały powstawania osadów, nie wspominając o możliwych sposobach ich zagospodarowywania. Obecnie najistotniejszym elementem przeróbki osadów są procesy ich stabilizacji i odwadniania, a minione lata zaowocowały zmodernizowaniem i rozbudową funkcjonujących ciągów osadowych o instalacje suszące osady. Ma to pozwolić na osiągnięcie obowiązujących w Unii Europejskiej norm. Kierunki metod zagospodarowania osadów określone zostały w Krajowym Programie Gospodarki Odpadami. Zakłada on, że osady już w 2015 r. mają być przede wszystkim unieszkodliwiane metodami termicznymi. Jednak budowa drogich instalacji do suszenia i termicznego przekształcania osadów ściekowych jest opłacalna jedynie w dużych miastach.

Dlatego podczas Konferencji omawiane będzie zagadnienie m.in. słonecznego suszenia osadów, ich rolniczego wykorzystania i kompostowania. W programie imprezy jest również wizyta Spółce Wodno-Ściekowej „Złota Struga” w Żarach oraz w zielonogórskiej oczyszczalni ścieków "Łącza" w Łężycy.

– Gospodarka osadami komunalnymi w oczyszczalniach ścieków z roku na rok staje się coraz lepsza i zmienia swój charakter. Przestały już nękać nas problemy odwadniania osadów, a uwagę koncentrujemy na ich ostateczne unieszkodliwianie. Wszyscy żyjemy nadzieją, że problemy gospodarki osadowej znajdą swe miejsce w proponowanym Programie Unieszkodliwiania Osadów Ściekowych obowiązującym w całym kraju. Obecna konferencja organizowana gościnnie w Zielonej Górze w dniach 3-4 lutego 2011r., na pewno swym programem będzie nawiązywać do tej tematyki – mówi prof. dr hab. inż. January Bień z Politechniki Częstochowskiej, opiekun naukowy konferencji.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj