Udziały Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Katowicach (PKM) obejmie Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – zdecydowało w środę zgromadzenie GZM. Wcześniej zapadły już decyzje o objęciu przez GZM udziałów podobnych spółek w Gliwicach, Tychach i Sosnowcu.

Dzięki temu mają one dostawać zlecenia w formule in-house, która umożliwia pomijanie otwartych przetargów. Zamawianie usług w trybie z wolnej ręki podmiotom powiązanym umożliwia samorządom art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych. Samorządy, będące właścicielami lub współwłaścicielami takich podmiotów, korzystają z tej możliwości przede wszystkim w zakresie odbioru odpadów komunalnych i usług z tym związanych oraz usług komunikacji publicznej.

GZM jest obecnie jedynym właścicielem Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej (PKM) w Świerklańcu. Największe samorządowe spółki przewozowe w regionie to natomiast: PKM Sosnowiec (należy do Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Będzina i Czeladzi), PKM Katowice (należy do Katowic, Siemianowic Śląskich i Chorzowa), PKM Gliwice (Gliwice, Zabrze i Knurów oraz gminy Gierałtowice i Zbrosławice) oraz PKM Tychy (w całości należy do Tychów).

Uchwałę ws. wyrażenia woli przeprowadzenia działań zmierzających do przystąpienia GZM do komunalnych spółek prawa handlowego, realizujących przewozy pasażerskie w transporcie publicznym, zgromadzenie Metropolii przyjęło w lipcu ub. roku. W listopadzie natomiast zgromadzenie przegłosowało uchwały ws. przystąpienia GZM do PKM-ów w Tychach, Gliwicach i Sosnowcu.

Na tamtym etapie przedstawiciele Katowic dopytywali jeszcze o szczegóły, m.in. o systemowy model przystąpienia Metropolii do poszczególnych spółek. Władze GZM wyjaśniały, że w trwającej od początku 2020 r. dyskusji uznano, że najbezpieczniejsze będzie rozwiązanie, w którym Metropolia będzie współwłaścicielem i będzie prowadziła kontrolę zarządczą nad tymi spółkami.

Zaproponowano podniesienie kapitału zakładowego PKM-ów poprzez objęcie nowych udziałów przez Metropolię oraz zmiany w umowie spółki, które umożliwią kontrolę zarządczą. Dla każdej spółki Metropolia zaproponowała pakiety o wartości 3 mln zł, natomiast kontrola ma być realizowana poprzez większościowy udział przedstawicieli rady nadzorczej, delegowanych przez Metropolię.

Pod koniec ub. roku władze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii informowały o konsultacjach projektu planu transportowego, który ma być bazą przyszłego planu zrównoważonej mobilności. Opracowanie ma stać się podstawą funkcjonowania i rozwoju komunikacji miejskiej na obszarze GZM.

Niezależnie, Metropolia sygnalizowała dyskusję z mieszkańcami nt. optymalizacji sieci połączeń, w tym rozwoju linii metropolitalnych. Metrolinie, które miałyby być uruchamiane jeszcze w 2021 r., mają być nowymi, przyspieszonymi połączeniami autobusowymi, których zadaniem będzie usprawnienie przemieszczania się po GZM do czasu budowy Kolei Metropolitalnej.

Kolej Metropolitalna to jeden z głównych projektów GZM – zakładający tworzenie sprawnej sieci połączeń w oparciu o rozwój kolei. Obecnie trwają pod tym kątem prace przedprojektowe. Zanim nastąpi ich realizacja, na drogi mają wyjechać autobusy metrolinii, których trasy zostały już praktycznie uzgodnione. Pod kątem organizacji metrolinii i reorganizacji dotychczasowej sieci połączeń miasta dążyły, aby ich PKM-y mogły otrzymywać zlecenia w formule in-house.

Czytaj więcej

Skomentuj