Związek Miast Polskich opublikował wyniki kwietniowej ankiety w sprawie PIT-u i CIT-u. Wynika z niej, że ostatni miesiąc przyniósł wielkie ubytki we wpływach miast z tego tytułu.

Jak podaje na swoich stronach ZMP, na kwietniową ankietę (zaplanowaną jak co miesiąc) przysłano ponad 138 odpowiedzi. Ankieta dotyczy wpływów z udziałów w podatku PIT w kwietniu oraz wpływów z udziału w podatku CIT za cztery miesiące (I – IV), w ujęciu rok do roku, w latach 2018, 2019 i 2020.

Miesiąc temu zostały opublikowane dane z miast za I kwartał 2020 r., w porównaniu z latami 2018 i 2019. W porównaniu z I kwartałem 2019 r. łączny spadek wpływów wyniósł ok. 1% (w 2019 r. w porównaniu z 2018 r. nastąpił wzrost 13%).

Z kolei w styczniu było o 1,8% mniej w ujęciu rok do roku, w lutym było więcej o 11%, prawdopodobnie z powodu szybszego uruchomienia rozliczeń przez Internet. Jednak w marcu nastąpił duży spadek i w porównaniu z marcem 2019 r. było to o ponad 15% mniej.
Jak ocenia ZMP kwiecień to już wyraźny sygnał alarmowy. W ujęciu rok do roku jest o ponad 40% mniej dochodów z tego źródła. Spadek jest dramatyczny. W kwietniu przed rokiem rok do roku wzrosło o 8,5%.

Przewidując, że nałożone na gospodarkę restrykcje odbiją się także na dochodach z udziałów w CIT, przedstawiciele Związku Miast Polskich zapytali też o wpływy z tego tytułu w pierwszych czterech miesiącach 2020 r., w porównaniu z tymi samymi okresami lat 2018 i 2019. „Nasz udział w tym podatku jest relatywnie niewielki, ale dla województw ma kolosalne znaczenie. Okazuje się, że w pierwszych czterech miesiącach tego roku otrzymaliśmy o ponad 30% środków mniej, podczas gdy jeszcze rok temu przyrost rok do roku wynosił ponad 18%” – podano na stronach ZMP.

Czytaj więcej

Skomentuj