Mieszkańcy Mikołowa (Śląskie) będą mogli ubiegać się o dotację na zbiorniki umożliwiające zbieranie deszczówki. Urząd miasta zapłaci połowę kosztów, maksymalnie do 1 tys. zł.

Jak poinformował w środę rzecznik urzędu Tomasz Rogula, program dopłat ruszy prawdopodobnie z początkiem lipca. Uchwałę w tej sprawie podjęli już mikołowscy radni.

Urząd miasta dofinansuje połowę poniesionych kosztów – maksymalnie do 1000 zł – związanych z zakupem, instalacją oraz montażem sprzętu do gromadzenia deszczówki.

Dofinansowane mogą zostać zarówno urządzenia naziemne (nie mniejsze niż 200 l) oraz podziemne (nie mniejsze niż 1000 l), które zgromadzą wody opadowe do ponownego wykorzystania, a także te montowane na sieci kanalizacji deszczowej lub oczka wodne. Dopłata obejmować będzie również urządzenia retencyjno–rozsączające, czyli instalacje zakopywane w ziemi, które umożliwiają gromadzenie i rozprowadzanie wód opadowych w gruncie.

Mieszkańcy w ramach dotacji z gminnego budżetu będą mogli również wyremontować lub rozbudować urządzenia już działające na ich posesjach, w tym przypadku również możliwe jest dofinansowanie połowy poniesionych na ten cel kosztów. Urzędnicy zwracają uwagę, aby składać wnioski o dofinansowanie jeszcze przed zakupem – w przypadku nowych – lub remontem czy rozbudową w przypadku istniejących instalacji.

Czytaj więcej

Skomentuj