Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Hałasem. Obchody tego Dnia odbywają się w ok. 40 krajach i mają na celu promowanie świadomości narażenia na hałas zdrowia i środowiska.

Hałas o takich poziomach, jakie występują zwykle w środowisku, nie stanowi bezpośredniego zagrożenia zdrowia, lecz jest niezwykle istotnym czynnikiem stanowiącym jedną z niespecyficznych przyczyn zagrożenia stanu zdrowia.

Zakłócając sen, powoduje nie tylko stany chronicznego zmęczenia, lecz także osłabienie układu immunologicznego i wegetatywnego. Konflikty spowodowane zanieczyszczeniem środowiska, w tym zanieczyszczenia hałasem są coraz silniej odczuwane, zwłaszcza w środowisku miejskim. Za podstawową przyczynę uznaje się transport samochodowy. Uciążliwości powodowanej przez motoryzację nie można do końca skutecznie kontrolować – jest to głównie indywidualna decyzja każdego obywatela, jaki wybierze środek lokomocji do codziennego przemieszczania się.

Ocenę stanu akustycznego środowiska dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na podstawie wyników pomiarów poziomów hałasu określonych wskaźnikami hałasu L DWN i L N zgodnie z art. 117 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

źródło: gios.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj