Od początku roku nie ma dnia bez odśnieżania stołecznych dróg i terenów dla pieszych. W Warszawie napadało mnóstwo śniegu, wiec służby miejskie mają ręce pełne roboty.

W ciągu pierwszych czterech dni nowego roku solarki wyjeżdżały do akcji sześć razy. Działania podejmowane były ze względu na padający śnieg lub śliskość nawierzchni wzmagającą się przy spadku temperatury. Właśnie z tego drugiego powodu po raz pierwszy tej zimy w jednej z akcji użyta została mieszanka chlorku sodu z chlorkiem wapnia. Stosuje się ją gdy temperatura spada poniżej – 5 st.C.

Środek stosowany w Warszawie do likwidacji śliskości zimowej, tj. chlorek sodu zwilżany w trakcie posypywania solanką o stężeniu 20%, jest jednym z szybciej działających na śnieg i lód preparatem. Dodatkowo dzięki zwilżaniu chlorku solanką ilość wysypywanej soli zmniejsza się o około 25%. Chlorek sodu jest podstawowym środkiem używanym do likwidacji śliskości zimowej w dużych aglomeracjach miejskich na całym świecie. Za jego stosowaniem przemawia również aspekt ekonomiczny. Szacuje się, że jedno posypanie jezdni chlorkiem sodu o stężeniu 20 g/m2 zastępuje trzykrotne posypanie środkami uszorstniającymi takimi jak piasek czy grys (o gęstości 900 g/m2).

ZOM organizuje ponadto oczyszczanie terenów dla pieszych w pasach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Są to dojścia do stacji metra, schody, kładki, chodniki na mostach, ciągi piesze wokół naszych sześciu parków, reprezentacyjne place związane z przyjmowaniem delegacji państwowych, przejścia na skrzyżowaniach głównych ulic oraz miejsca parkingowe należące do Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego SPPN.

źródło: zom.waw.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj