Wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski uczestniczył w Międzynarodowym Kongresie Ochrony Środowiska ENVICON w Poznaniu. Tegoroczna edycja poświęcona była między innymi zagadnieniom związanym z gospodarką wodno-ściekową.

Gawłowski podczas panelu poświęconemu polityce środowiskowej w wymiarze krajowym i międzynarodowym przedstawił uczestnikom stan realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Nakreślił też kierunki działania i wyzwania, jakie do 2015 roku stoją przed gospodarką wodno-ściekową w Polsce.

– Ogromnie dużo już zrobiliśmy – zbudowaliśmy 56 tysięcy kilometrów nowych sieci kanalizacyjnych, 283 oczyszczalnie ścieków. 896 oczyszczalni rozbudowano i zmodernizowano. Ale jeszcze wiele musimy zrobić. W IV aktualizacji KPOŚK planujemy budowę 40 tysięcy km sieci oraz inwestycję w oczyszczanie ścieków komunalnych – w tym budowę, rozbudowę i modernizację 980 obiektów. Potrzeba na to ok. 38 mld zł – powiedział minister Gawłowski.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Envicon jest największym w Polsce międzynarodowym kongresem poświęconym ochronie środowiska. Co roku, w przededniu otwarcia Targów Ekologicznych POLEKO, gromadzi około pół tysiąca uczestników. W tym roku XVI edycja kongresu poświęcona jest dwóm tematom: gospodarce odpadami i gospodarce wodno-ściekowej. Kongres to pięć sesji jedna ogólna wprowadzająca w zagadnienia i cztery poświęcone już problemom szczegółowym. Dwie dotyczyły gospodarki odpadami (Gospodarka odpadami między regionem a gminą – rola administracji publicznej;  Polski rynek gospodarki odpadami) i dwie poświęcone były gospodarce wodno – ściekowej (Gospodarka wodno-ściekowa – prawo i finansowanie inwestycji; Polski rynek gospodarki wodno-ściekowej).

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj