Do połowy lipca będzie można składać zgłoszenia udziału w drugim konkursie na Pilotażowy Klaster Energii – poinformował Piotr Czopek z Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej w Ministerstwie Energii.

Zapowiedział, że wymagane dokumenty będą podobne do tych, które klastry składały w pierwszym konkursie. O Certyfikaty Pilotażowego Klastra Energii walczyło wówczas 116 zgłoszonych pomysłów na klastry, z czego wyłonionych zostało 33. Przypomnijmy, że wśród wyróżnionych 10, miano lidera w konkursie przypadło Klastrowi Energii Zbiornika Czorsztyńskiego. Otrzymał on maksymalną ilość punktów na etapie oceny merytorycznej.

Czopek zaznaczył, że przygotowując się do udziału w konkursie, szczególną uwagę należy zwrócić na definicję klastra energii. Określa ona podmioty, które mogą wchodzić w skład klastra, tj: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze oraz jednostki samorządu terytorialnego. – W pierwszym konkursie na etapie oceny formalnej wniosków pojawiły się podmioty spoza listy podmiotów ujętych w definicji. Uczulam, żeby zwracać na to uwagę podczas składania dokumentacji – podkreślił prelegent podczas wczorajszego IV seminarium “Klastry Energii – Rynek i Technologia” w Warszawie.

Koncepcja klastra energii pojawiła się w nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii z 2016 r. Klaster z definicji to pewna platforma współpracy, umożliwiająca równoważenie lokalnego wytwarzania i konsumowania energii, na terenie – jak mówi ustawa o OZE – pięciu gmin albo jednego powiatu. Kluczowe jest dopasowanie lokalnej produkcji do miejscowego zapotrzebowania na energię, tak żeby niewielkie lokalne źródła uzupełniały się wzajemnie. Jednym z efektów takiego podejścia jest częściowe lokalne bilansowanie systemu energetycznego i to jest wartość dodana działania klastra energii.

Seminarium Klastry Energii – Rynek i Technologia odbyły się już po raz czwarty. Dyskutowano m.in. o potencjale magazynowania energii i elektromobilności w klastrach, a także o roli OSD (operator sieci dystrybucji) oraz o tym, jak najefektywniej zorganizować sieć dystrybucyjną w ramach klastra. Organizatorem wydarzenia jest CBE Polska.

Czytaj więcej

Skomentuj