Ministerstwo Energii prowadzi prace nad projektem ustawy o morskiej energetyce wiatrowej. Nowe prawo ma pozwolić na powstanie po 2020 r. sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Ustawa ma być gotowa do końca roku.

– Konkurencja nie jest tu konieczna, gdyż lepsze efekty zostaną osiągnięte dzięki współpracy i synergii. W Polsce w duchu współistnienia powinien się rozwijać szczególnie sektor offshore, czyli morskich farm wiatrowych – powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podczas konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Tobiszowski podkreślił, że głównym czynnikiem determinującym rozwój OZE (odnawialnych źródeł energii) będzie w przyszłości tempo spadku kosztów technologii i urynkowienia źródeł odnawialnych, a obszarem rozwoju energetyki odnawialnej stanie się bez wątpienia polska strefa ekonomiczna Morza Bałtyckiego. Szacowany potencjał możliwych mocy zainstalowanych do 2035 roku wynosi na tym obszarze nawet 8 GW.

Morskie farmy wiatrowe przyczynią się do zapewnienia bezpieczeństwa pracy polskiej sieci elektroenergetycznej dając wyższą stabilność generacji energii w porównaniu np. do fotowoltaiki czy farm lądowych – powiedział wiceszef resortu energii. Dodał, że trwają prace nad założeniami prawnymi dla rozwoju tej branży energetyki odnawialnej. Projekt ustawy powinien pozwalać na powstanie po 2020 roku systemowo uformowanego sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Tobiszowski dodał, że na kwestie związane z rozwojem OZE należy patrzeć w kontekście zapewnienia Polsce bezpieczeństwa energetycznego i środowiskowego, a  w dłuższej perspektywie, tańszej energii elektrycznej dla gospodarki.

Przypomniał o działaniach Ministerstwa Energii w tym obszarze: wsparciu klastrów energii odnawialnej, nowelizacji ustawy o OZE wprowadzającą nowe mechanizmy wsparcia dla małych wytwórców energii elektrycznej, rozwój instalacji prosumenckich, biogazowni rolniczych czy stawianie na wykorzystywanie lokalnych zasobów energetycznych.

– Rozumiemy potrzebę zmian w energetyce, które muszą podążać w kierunku trendów europejskich i światowych – powiedział Tobiszowski. Przyznał, że wyzwaniem jest zapewnienie infrastruktury sieciowej zdolnej do absorpcji energii pochodzącej z nowopowstających jednostek.

Źródło: Ministerstwo Energii, PSEW

Czytaj więcej

Skomentuj