Możliwości wsparcia przygotowania projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego – to główny temat IX posiedzenia Zespołu Sterującego Platformy PPP.

Obradom, które odbyły się 29 czerwca 2015 r. przewodniczył wiceminister infrastruktury i rozwoju, Waldemar Sługocki.

“Obecnie jednym z głównych źródeł finansowania inwestycji publicznych są fundusze europejskie. Polska w latach 2014-2020 ma do zagospodarowania aż 82,5 mld euro. Tak duża pula funduszy  i  nowe regulacje unijne dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego mogą być bodźcem, który spowoduje, że podmioty publiczne częściej i chętniej będą spoglądały w stronę realizacji przedsięwzięć w tej formule” – mówił wiceminister Sługocki.

Wspomniał też przykłady projektów PPP, w których przygotowaniu uczestniczył resort infrastruktury i rozwoju. Pierwszą tego typu inwestycją, gdzie partnerem publicznym jest strona rządowa to budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. 5 marca 2015 r. podpisano umowę PPP.

Innym przykładem jest Program przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich w Województwie Dolnośląskim realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. W odpowiedzi na ogłoszenie 10 podmiotów prywatnych wyraziło zainteresowanie jego realizacją i zgłosiło wnioski o dopuszczenie do dialogu konkurencyjnego.

Czytaj więcej

Skomentuj