Reklama

ekotechnika ad1 [15.09-20.10.23]

Tag: ppp

Łącznie artykułów: 27.

Forum Liderów PPP

Forum Liderów PPP

16.06.2023
0

Partnerstwo publiczna- prywatne to przede wszystkim współpraca poza podziałami. Podczas Forum Liderów PPP, które Portal Komunalny objął patronatem, szczególnie wybrzmiała konieczność współpracy niezależnie od uwarunkowań politycznych, ponieważ nadrzędnym celem realizacji wysokiej jakości zadań publicznych z pomocą tej formuły, która wymaga kilkudziesięciu lat współpracy, jest interes lokalnej społeczności. Do tej pory jedną z głównych barier wskazywanych przez ekspertów, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, jest niepewność polityczna i zmiany w samorządach oraz rządach.  Przychylność polityczna jest podstawowym warunkiem rozwoju partnerstw publiczno- prywatnych.

Wyzwania partnerstwa publiczno-prywatnego

Wyzwania partnerstwa publiczno-prywatnego

27.04.2023
0

W tym roku obchodzimy 15 lat partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w Polsce. W trakcie obowiązywania ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym podpisano 176 umów o łącznej wartości 8 902 497 889,56 zł. Jednak, według ekspertów, nadal ten obszar rozwija się zbyt wolno. Jakie są tego przyczyny?

PPP w samorządowej mieszkaniówce

PPP w samorządowej mieszkaniówce

Pomimo licznych zmian przepisów i ogłaszania różnych programów wsparcia budownictwa mieszkaniowego to gmina wciąż pozostaje podstawowym podmiotem, na którym spoczywa ustawowy obowiązek tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. 

Efektywne zarządzanie mieniem w gminach

Efektywne zarządzanie mieniem w gminach

Jak gminy radzą sobie z wykorzystaniem posiadanych zasobów majątkowych? Jakie warunki są tworzone, aby jak najlepiej wykorzystywać zasoby majątkowe gmin dla świadczenia usług publicznych? Jakie są formy finansowania przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji? Na te i wiele innych pytań szukano odpowiedzi podczas dzisiejszego (27 X) webinarium pt. „Gospodarowanie mieniem” zorganizowanego przez redakcję „Przeglądu Komunalnego”.

Czy przedsiębiorstwa wod-kan korzystają z formuły PPP?

Czy przedsiębiorstwa wod-kan korzystają z formuły PPP?

23.04.2019
0

Ostatnie dwa lata przyniosły wiele pozytywnych zmian w partnerstwie publiczno-prywatnym. Przyjęto nową politykę rządu w zakresie rozwoju PPP, znowelizowano ustawę o PPP, a w sektorze wod-kan podpisano nowe umowy o PPP oraz przedstawiono kolejne zamierzenia inwestycyjne. Czy to oznacza przełom w rozwoju tej formuły, również w sektorze wod-kan?

Nowe rozdanie dla PPP w samorządach? Senat przyjął ustawę

Nowe rozdanie dla PPP w samorządach? Senat przyjął ustawę

„Test PPP”, większa kontrola Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, możliwość zwracania się przez podmioty publiczne do resortu o opinię w sprawie zastosowania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, ale też obowiązek analizy konkretnej inwestycji pod kątem efektywności tej formy realizacji. Senat przyjął rządową ustawę o PPP.

Ceny za parkowanie mogą wzrosnąć aż 3 razy

Ceny za parkowanie mogą wzrosnąć aż 3 razy

Senat przyjął – bez poprawek - rządowy projekt ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP). Poprzez m.in. uproszczenie przepisów ma ona ułatwić realizację projektów PPP, a przez to skokowo zwiększyć ich liczbę. Daje też samorządom możliwość zwiększenia mandatów za parkowanie bez biletu i aż 3-krotnego podniesienia opłaty za parkowanie w centrach większych miast. Zobowiązuje je także do przeznaczenia 65 proc. wpływów z opłat parkingowych na transport publiczny.

css.php
Copyright © 2023