1 / 2

Na początku kwietnia Warszawa ogłosiła postępowanie na wybór partnera prywatnego, który wybuduje i poprowadzi Nowy Pawilon Emilia. Z powodu pandemii termin składania ofert został wydłużony do 17 sierpnia. Wnioski o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z miastem złożyło w sumie pięć firm.

Pomimo trudnej sytuacji, związanej z epidemią koronawirusa, miasto działa i przygotowuje nowe możliwości inwestycyjne. Nowy Pawilon Emilia, który powstanie w samym centrum miasta ma stać się miejscem, które integruje i angażuje mieszkańców.

– Trudno sobie wyobrazić w Warszawie bardziej prestiżową lokalizację do organizacji konferencji i wystaw, a planowana w budynku oranżeria i sąsiedztwo parku Świętokrzyskiego dodatkowo zwiększą atrakcyjność tego miejsca – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. – Finansowanie w formule PPP to dodatkowa szansa na rozwój samorządu. Realizacja inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego zakłada, że partner prywatny sfinansuje i zbuduje obiekt, a następnie przejmie zarządzanie nim na czas określony w toku negocjacji – dodaje prezydent.

Etapy postępowania na budowę Nowej Emilii

Postępowanie na wybór partnera prywatnego do projektu pn. „Nowa Emilia. Przestrzeń ekspozycyjna i miejska oranżeria” składa się z kilku etapów – prowadzi je, w imieniu Warszawy, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

Pierwszym z rozpoczętych już etapów jest prekwalifikacja i dopuszczenie do udziału w postępowaniu maksymalnie pięciu potencjalnych partnerów, z którymi będą prowadzone tury negocjacyjne: techniczna i technologiczna, ekonomiczna i prawna. W toku negocjacji, które rozpoczną się z początkiem września br., zostanie wypracowany model realizacji przedsięwzięcia. Kolejno partnerzy zostaną wezwani do złożenia ofert, a miasto wybierze najkorzystniejszą z nich.

Wnioski o dopuszczenie do negocjacji złożyły Warbud PPP 1 Sp. z o.o., Hochtief PPP Inwestycje Polskie 2, Budimex C, Fort Traugutta NDI Projekt 102.

Harmonogram prac przewiduje po zakończeniu postępowania podpisanie z partnerem prywatnym umowy – w drugim kwartale 2021 r., z kolei oddanie do użytku Nowego Pawilonu Emilia zaplanowano w połowie 2023 r.

Po ograniczeniu napływu środków unijnych samorządy szukają nowych źródeł finansowania swoich inwestycji, a model PPP pozwala realizować zaplanowane przedsięwzięcia. Postępowanie dotyczące budowy nowego Pawilonu Emilia to kolejny w ostatnim czasie przykład współpracy Warszawy w formule PPP. Od grudnia 2019 r. nowego operatora ma miejskie Centrum Kreatywności Targowa – to Krajowa Izba Gospodarcza (KIG). Z kolei w marcu br., również w formule koncesji, stolica podpisała umowę na projekt i budowę nowoczesnego parkingu podziemnego na placu Powstańców Warszawy.

Historia „Emilki”

Pawilon Meblowy Emilia, reprezentujący styl modernistyczny, powstał w latach 70. XX w. Na początku XXI w. przez kilka lat znajdowała się w nim siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej; następnie dokonano rozbiórki budynku.

Warszawski ratusz planuje przywrócenie obiektu w formie zbliżonej do oryginału i z wykorzystaniem historycznych elementów. Pierwotnie pawilon Emilia był zlokalizowany u zbiegu ulic Emilii Plater i Świętokrzyskiej. Nowy budynek powstanie przy parku Świętokrzyskim, nieopodal północnego wyjścia z Pałacu Kultury i Nauki. Obiekt zostanie zaadaptowany zgodnie z obowiązującym planem miejscowym i będzie pełnił funkcje aktywizujące i integrujące społeczeństwo. W budynku planowane jest również stworzenie miejskiej oranżerii z przestrzenią usługową, np. gastronomiczną.

Czytaj więcej

Skomentuj