Aż sześć firm złożyło wnioski o udział w postępowaniu na wybór partnera w formule PPP na budowę przedszkoli w Warszawie. Zadanie będzie polegać na rozbiórce budynków typu Stolbud–Ciechanów i zastąpieniu ich nowymi, energoszczędnymi budynkami przedszkolnymi.

Placówki przedszkolne będą publiczne, ale ich utrzymanie pozostanie po stronie inwestora prywatnego.

Jeszcze w czerwcu miasto ogłosiło postępowanie na wybór partnera prywatnego w celu budowy nowych przedszkoli. Budynki powstały z drewnopodobnych prefabrykatów (sprowadzanych przez firmę Stolbut z Ciechanowa) wykonanych na licencji szwedzko-duńskiej, tzw. przedszkola typu szwedzkiego.

Samo postępowanie składa się z kilku etapów. Pierwszym z rozpoczętych już etapów jest prekwalifikacja i dopuszczenie do udziału w postępowaniu maksymalnie czterech potencjalnych partnerów. Będą z nim prowadzone dialogi w czterech turach: organizacyjna, techniczna, ekonomiczna i prawna.

Obecnie miasto sprawdza złożone wnioski i wybierze czterech najlepszych z sześciu kandydatów.

Kolejnym etapem będą negocjacje z kandydatami podczas których zostanie wypracowany model realizacji przedsięwzięcia, ostateczna lista placówek przedszkolnych, szczegółowy podział zadań i ryzyk oraz warunki kontraktu. Następnie partnerzy zostaną wezwani do złożenia ofert, a miasto wybierze najkorzystniejszą. Zakończenie postępowania i podpisanie umowy planowane jest w drugiej połowie 2022 r.

Miasto będzie odpowiedzialne za kwestie związane z naborem do przedszkoli, programem edukacyjnym oraz kadrą pedagogiczną. Z kolei partner prywatny odpowie za zaprojektowanie i realizację przedszkoli i wdrożenie rozwiązań energooszczędnych.

W obowiązkach będzie też miał utrzymanie placówek w należytym stanie technicznym przez ustalony umową okres. Zakłada się, że wynagrodzeniem partnera prywatnego będzie opłata za dostępność, ponoszona przez miasto dopiero po oddaniu nowych przedszkoli do użytku i będzie uzależniona od możliwości korzystania z nich w sposób zgodny z umową. Ostateczne lokalizacje zostaną wskazane po przeprowadzeniu negocjacji. W ogłoszonym postępowaniu na liście wyjściowej znajduje się siedem istniejących obiektów przedszkolnych w dzielnicach Bemowo, Mokotów, Ursus, Targówek i Wola.

Czytaj więcej

Skomentuj