Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda wskazuje, że w polityce rządu ochrona środowiska to jeden z sektorów, w którym partnerstwo publiczno-prywatne może i powinno być wykorzystane na szeroką skalę.

– Od dłuższego czasu obserwujemy niesłabnącą tendencję do coraz ściślejszego powiązania ochrony środowiska z różnymi dziedzinami życia społecznego. Trend ten ma charakter ogólnoświatowy i jest również mocno widoczny w obecnych działaniach polskiego rządu, jak również polskich miast – mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) jako Centralna Jednostka ds. PPP aktywnie włączyło się do prac powołanego przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska zespołu, który pracuje nad wdrożeniem modeli finansowania projektów sprzyjających zielonej transformacji sektora ciepłownictwa.

– MFiPR już pomaga realizować inwestycje w ochronie środowiska w formule PPP. Zapewniamy wsparcia doradcze dla projektu “Budowa instalacji do termicznego przetwarzania odpadów komunalnych we Włocławku” (…) Na bazie zebranych doświadczeń z etapu przygotowania do realizacji projektu gminy Włocławek, wypracowane zostaną rekomendacje w zakresie finansowania inwestycji w obszarze energii z odpadów w modelu PPP – powiedział Waldemar Buda.

Inwestycje chroniące środowisko można realizować w formule PPP przy wsparciu funduszy unijnych. Przykładem takiego projektu jest przedsięwzięcie z Poznania. Projekt z powodzeniem przeszedł przez najważniejsze etapy przygotowania i realizacji inwestycji PPP i obecnie już od prawie 4 lat służy miastu. W ślady Poznania idzie Olsztyn, gdzie w 2020 roku rozpoczęto budowę instalacji do produkcji energii z odpadów z wykorzystaniem PPP i środków europejskich.

– Doświadczenia Poznania i Olsztyna mogą być przykładem do naśladowania dla innych gmin, stojących przed podobnymi wyzwaniami w obszarze gospodarki odpadami a jednocześnie koniecznością modernizacji systemów ciepłowniczych bazujących na węglu

– dodał wiceminister Waldemar Buda.

Czytaj więcej

Skomentuj