We wtorek odbyły się polsko-francuskie rozmowy dot. planowanych działań w zakresie realizacji francuskiego i polskiego programu energetyki jądrowej – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Jak poinformował resort, we wtorek minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski oraz wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński rozmawiali z odwiedzającym Warszawę ministrem Franckiem Riesterem odpowiedzialnym za handel zagraniczny Francji, który sprawuje funkcję przy ministrze ds. Europy i spraw zagranicznych.

Strony omówiły bieżącą sytuację oraz planowane działania w zakresie realizacji francuskiego i polskiego programu energetyki jądrowej, a także możliwości współpracy Polski i Francji w tym obszarze – czytamy w komunikacie.Resort klimatu podał, że w trakcie spotkania Philippe Crouzet, nowo mianowany Wysoki Przedstawiciel do spraw współpracy z Polską w dziedzinie cywilnej energetyki jądrowej, przedstawił szczegóły swojej misji.

Dodano, że towarzyszący delegacji francuskiej prezes EDF Jean-Bernard Lévy zaprezentował oferowaną przez jego firmę technologię reaktora EPR i doświadczenia z realizowanych projektów.

Strony omówiły także kwestię współpracy na forum Unii Europejskiej w zakresie roli i znaczenia energetyki jądrowej w unijnej polityce klimatyczno-energetycznej. W szczególności zgodzono się, że konieczne jest zapewnienie uwzględnienia energetyki jądrowej w zrównoważonej taksonomii – czytamy.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj