W PGE Elektrownia Opole SA przekazano do eksploatacji pierwszą w Polsce instalację odazotowania spalin zamontowaną na bloku opalanym węglem kamiennym. Dzięki wdrożeniu instalacji elektrownia przed terminem 31 grudnia 2015 roku spełni unijne normy emisji tlenków azotu.

Przekazanie instalacji nastąpiło 8 kwietnia 2010r. Oddanie instalacji poprzedziło seminarium naukowe, w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele konsorcjum firm realizujących inwestycję: Remak-Rozruch SA Opole, Sefako SA Sędziszów i Nalco Mobotec Goeteborg. Podczas seminarium omówiona została technologia i zaprezentowano wyniki prac związane z budową i oddaniem do eksploatacji instalacji odazotowania spalin.

W PGE Elektrownia Opole od momentu uruchomienia, czyli od 1993 r. czyniono próby redukcji emisji tlenków azotu metodami pierwotnymi, robiono to bez radykalnych zmian konstrukcyjnych układu paleniskowego. Efekty tych działań w zupełności spełniają obecne wymagania ekologiczne co do emisji NOx. Po 2015 r. będą obowiązywały jednak ostrzejsze wymogi i dotychczasowe działania już nie wystarczą do ich spełnienia. W tej sytuacji elektrownia podjęła decyzję o zleceniu profesjonalnego i kompleksowego rozwiązania problemu redukcji emisji tlenków poniżej 200 mg/Nm3.

W kolejnych latach podobne instalacje zostaną wybudowane i uruchomione na trzech pozostałych blokach energetycznych PGE Elektrownia Opole.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj