Do końca listopada br. Zakład Energetyki Cieplnej KOSPEC w Kościerzynie (woj. pomorskie) zmniejszy emisję zanieczyszczeń nawet do 30%. Środki na inwestycje zakład pozyskał z kredytu technologicznego, kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego otrzymanych od Banku Gospodarstwa Krajowego oraz z WFOŚiGW w Gdańsku.

W tym celu zakład zmodernizuje miejski system ciepłowniczy. Wymienione zostaną dwa kotły grzewcze, na nowe o standardzie europejskim, które umożliwiają jednoczesne spalanie węgla oraz biomasy. Pozwoli to na redukcję nawet do 30% emitowanych zanieczyszczeń, (m. in. sadzy, pyłu zawieszonego, benzo-a-pirenu). Powstające odpady będą teraz bardziej podatne na biodegradację. Ponadto zapewniona będzie bezpieczna rezerwa mocy pozwalająca na podłączenie kolejnych domów do systemu ciepłowniczego. Nastąpi więc dalsza likwidacja szkodliwych dla środowiska lokalnych kotłowni i palenisk przydomowych.
Koszt przedsięwzięcia wynosi 3,8 mln zł. Zakład, jest spółką komunalną ze 100% udziałem Gminy Miejskiej Kościerzyna.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj