Najnowszy polski Magazyn firmy Marks & Spencer na sezon wiosna/lato 2008 wydrukowano na papierze z certyfikatem FSC (Forest Stewardship Council).

Certyfikat jest dowodem na to, że papier, którego użyto do produkcji Magazynu powstał w przeważającej mierze z wtórnie przetworzonych surowców i tylko w niewielkiej części z drewna – w dodatku takiego, które pochodzi z lasów, gdzie przestrzega się zasad ekologii w produkcji leśnej (zarządzanych zgodnie z dobrem przyrody, a także dobrem żyjących na jego terenie społeczności).

Ekologiczny Magazyn to kolejne proekologiczne przedsięwzięcie Marks & Spencer realizowane w ramach ogłoszonego przez firmę PLANU A. PLAN A to pięcioletni, globalny program firmy Marks & Spencer, którego celem jest walka z najpoważniejszymi problemami XXI wieku: zmianami klimatu, rosnącą produkcją odpadów, nadmierną eksploatacją naturalnych zasobów ziemi, zbyt dużą emisją dwutlenku węgla do atmosfery czy olbrzymim zużyciem energii, pochodzącej głównie ze źródeł nieodnawialnych.

Polska edycja Magazynu Marks & Spencer ukazuje się od 5 lat, 2 razy do roku. Ma formę katalogu reklamowego firmy i jednocześnie poradnika adresowanego głównie do kobiet. Porusza kwestie aktualnych trendów w modzie, zdrowego trybu życia, podróży, ekologii.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj