Około 5 mln zł ma kosztować modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w leszczyńskiej dzielnicy Zaborowo. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie zamierza zadbać nie tylko o budynki i urządzenia, ale również stworzyć tam miejsce do edukacji ekologicznej.

Leszczynianie zaborowską wodę zaczęli pić w 1900 roku. Stacja ta dała początek historii leszczyńskich wodociągów. Pod koniec lat 60. przeszła modernizację. Teraz główny budynek odzyska dawną ceglaną elewację, a jego część, gdzie stoją filtry wodne, zostanie przeszklona i podświetlona. Ma to być element przyciągający uwagę osób przechodzących ul. 1 Maja.

Przy okazji modernizacji całej instalacji uzdatniania wody w Zaborowie powstanie ośrodek edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży. Leszczyńscy wodociągowcy ubolewają, że w latach 60. zburzono budynek odżelaziacza, który stał się wówczas niepotrzebny. Miał kształt rotundy i posiadał bardzo ciekawą architekturę. Dziś mógłby służyć właśnie do celów edukacyjnych.

Salka wykładowa ma powstać w pomieszczeniu obecnej chlorowni, które jest praktycznie nieużywane, gdyż woda z zaborowskich studni nie wymaga dodawania chloru. W miejscu dawnego odżelaziacza powstanie plac, gdzie będą mogły się odbywać lekcje ekologii „pod chmurką”. Jest już projekt wizualny tego miejsca, w którym goszczeni będą uczniowie, ale – jak zaznaczył autor ogólnej koncepcji Jacek Schubert – wersja nie jest jeszcze ostateczna. Wokół stacji znajduje się dość rozległa strefa ochronna dla ujęcia. Nie może tam powstać żadna zabudowa. Możliwe natomiast jest stworzenie na tej powierzchni miejsca, gdzie leszczynianie mogliby wypocząć w zgodzie z naturą.

– Modernizacja obiektów w Zaborowie ma kosztować około 5 milionów złotych – ocenia prezes MPWiK w Lesznie Mariusz Kucharski. – Zamierzamy wystąpić o preferencyjnie oprocentowany kredyt z unijnego funduszu Jessica, przeznaczonego na rewitalizację obszarów miejskich.

MPWiK w Lesznie ma także wiele zamierzeń inwestycyjnych mających na celu poprawę funkcjonalności sieci kanalizacyjnej w Lesznie. Sporo problemów dostarcza wodociągowcom przepompownia ścieków przy ul. Grunwaldzkiej. Jej urządzenia są wyeksploatowane, a części zamiennych już się nie produkuje. Pod uwagę brana jest modernizacja tego obiektu, ale najprawdopodobniej zwycięży druga koncepcja, czyli wyłączenie go z eksploatacji. Aby stało się to możliwe, należy wybudować kolektor tranzytowy w rejonie ulic: Grunwaldzkiej, Racławickiej, Sienkiewicza, Lipowej i Henrykowskiej w Lesznie.

źródło: leszno.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj